18.08.2020 / Wiadomości

ORA w Warszawie solidarna z Białorusią i Białorusinami

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła 18 sierpnia br. stanowisko w sprawie wyborów na Białorusi i trwających tam protestów. Apeluje w nim o pełne respektowanie podstawowych praw obywatelskich osób protestujących, w szczególności wolności słowa, prawa do manifestacji i prawa do stowarzyszania się.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podkreśla jednocześnie, iż z niepokojem śledzi doniesienia o trwających masowych aresztowaniach oraz przemocy fizycznej stosowanej wobec osób protestujących. Na szczególne potępienie zasługuje stosowanie tortur i wszelkich form znęcania się nad zatrzymanymi. Działania te naruszają także prawo do życia, wynikające z przyrodzonej i niezbywalnej godności każdego człowieka.

Stanowisko zostało przygotowane w języku polskim i angielskim. Pełna treść stanowiska znajduje się tutaj.

Niezależnie od podjętego stanowiska Dziekan ORA w Warszawie zwrócił się w wysłanych pismach do Ministra Sprawiedliwości Białorusi, Ministra Spraw Wewnętrznych Białorusi oraz Białoruskiej Rady Adwokackiej o zagwarantowanie osobom protestującym, które zostały zatrzymane lub aresztowane, m. in. dostępu do profesjonalnych pełnomocników prawnych i respektowania podstawowych praw człowieka i obywatelskich osób protestujących.

List do Białoruskiej Rady Adwokackiej

List do Ministra Spraw Wewnętrznych

List do Ministra Sprawiedliwości Białorusi

Załączamy także list Prezydenta CCBE – międzynarodowej organizacji, do której należy ORA w Warszawie, działającej w imieniu ponad miliona prawników europejskich z 32 państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego i 13 krajów stowarzyszonych, wysłany do Prezydenta Białorusi w sprawie sytuacji w tym kraju po wyborach.

List Prezydenta CCBE