Konferencja on-line: Prawa konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej – 3 września br.

Serdecznie zapraszamy na konferencję: Prawa konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej, która odbędzie się on-line 3 września br. w godz. 9.00 – 14.30.

Celem konferencji jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu praw konsumenta w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, orzecznictwo sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podczas Konferencji zostanie podjęta problematyka praw konsumenta i możliwości dochodzenia roszczeń, w szczególności prawa do informacji, prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji, prawa konsumenta w umowach z podmiotami rynku finansowego w świetle prawa UE i przepisach prawa krajowego, w szczególności postanowień umownych w świetle orzecznictwa TSUE (w szczególności dotyczące umów o kredy hipoteczny waloryzowany do waluty obcej).

Konferencję objęli swoim patronatem: Dziekan Izby Adwokackiej w  Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak, Rzecznik Praw Obywatelskich RP dr hab. Adam Bodnar, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny oraz Rzecznik Finansowy dr hab. Mariusz Jerzy Golecki.

Szkolenie Sekcji jest ogólnopolskie, otwarte dla wszystkich. Udział w nim jest bezpłatny  – rejestracja poprzez link do bezpłatnej wersji komunikatora zoom

Link do rejestracji i pełny program: https://www.ora-warszawa.com.pl/wydarzenie/prawa-konsumenta-w-prawie-polskim-i-ue/

Za udział w szkoleniu Sekcji można otrzymać 6 punktów KDZ.

Organizatorki: adw. Mariola Łakomska, adw. Joanna Tkaczyk (członek Komisji ds Sekcji)

Serdecznie zapraszamy!