18.08.2020 / Wiadomości

Komunikat po posiedzeniu Prezydium ORA w Warszawie w dniu 17 sierpnia br.

Prezydium ORA w Warszawie na zdalnym posiedzeniu w dniu 17 sierpnia br. podjęło decyzję o niezwłocznym przekazaniu kolejnej partii kompletnych wniosków o wpis na listę adwokatów na najbliższe posiedzenie ORA w Warszawie. Ponownie informujemy, że kolejne, zwyczajne posiedzenie ORA w Warszawie odbędzie się w środę 26 sierpnia br. Wnioski o wpisów na listę adwokatów na tym posiedzeniu należy składać do biura ORA w Warszawie do poniedziałku 24 sierpnia br. do godz. 12.00.

Przypominamy, że pierwsze ślubowania adwokatów po egzaminie odbędą się już we wrześniu br. Podkreślamy, iż wszelkie działania związane z uniemożliwieniem uczestnictwa osób towarzyszących w ślubowaniu w trybie przyspieszonym podyktowane są wyłącznie troską o zdrowie ślubujących, ich bliskich oraz pracowników Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Główne i uroczyste Ślubowanie w tradycyjnej formie odbędzie się 26 października, w hotelu Sangate – zapraszamy z jedną osobą towarzyszącą.

Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na zdalnym posiedzeniu ORA w Warszawie w dniu 17 sierpnia br. – na wniosek adw. dra Kamila Szmida – podjęło decyzję o publikację w izbowych mediach propozycji zmian legislacyjnych jego autorstwa umożliwiających głosowanie na zgromadzeniach izb adwokackich w tzw. trybie hybrydowym. 

Propozycja zmian została przekazana już 6 sierpnia br. według właściwości do Naczelnej Rady Adwokackiej celem ewentualnego wykorzystania.

Propozycja podyktowana jest trwającą pandemią i zbliżającymi się zgromadzeniami izb adwokackich. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią propozycji:

Projekt zmian legislacyjnych dotyczące tzw. hybrydowego głosowania na zgromadzeniach izb