18.09.2021 / Wiadomości

Kolejne urodziny Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

Swoje kolejne urodziny obchodzi dzisiaj Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, a warszawską Izbę Adwokacką na obchodach reprezentuje Pan Dziekan, adw. Mikołaj Pietrzak. Składamy najserdeczniejsze życzenia urodzinowe i życzymy Państwu niesłabnącej energii w Państwa bardzo potrzebnych działniach!

Warszawska adwokatura konsekwentnie przypomina, że niezależność i niezawisłość to konieczne fundamenty sądownictwa odpowiadającego na potrzeby obywateli demokratycznego państwa prawnego. Wobec kolejnych informacji o szykanach wobec sędziów orzekających niezależnie od władz politycznych, praca Iustitii jest niemożliwa do przecenienia i zasługuje na najwyższe uznanie. Przekazujemy nasze wyrazy uznania wszystkim sędziom i organizacjom prowadzącym działania na rzecz obrony praworządności.

Przy tej okazji przypominamy również, że obradujący wczoraj XIII Krajowy Zjazd Adwokatury przez aklamację przyjął uchwały dotyczące konieczności obrony praworządności, w tym niezależności sądownictwa. Także wczoraj Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła Stanowisko w sprawie represyjnego ograniczenia wykonywania czynności przez sędziów sądów powszechnych.