18.09.2021 / Wiadomości

Warszawscy delegaci na XIII Krajowym Zjeździe Adwokatury

W piątek, 17 września 2021 r. odbyła się druga część XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury, który z uwagi na sytuację epidemiczną odbywał się w całości zdalnie. Wczorajsze obrady poświęcone były dyskusjom i podjęciem uchwał tzw. programowych, które wyznaczają kierunek działań samorządu adwokackiego w najbliższych latach.

Co szczególnie istotne, Krajowy Zjazd Adwokatury przez aklamację przyjął uchwały w sprawie ochrony praworządności oraz w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości i ochrony zawodu adwokata. Delegaci byli jednomyślni w sprawach fundamentalnej obrony naszych praw oraz konieczności pilnego zaprzestania podporządkowywania sądownictwa władzy politycznej.

KZA zdecydował również o przyznaniu Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym prof. dr. hab. Adamowi Strzemboszowi oraz pośmiertnie: adw. dr Romanowi Hrabarowi oraz adw. Zbigniewowi Orłowi.

Na uwagę zwraca, że zdecydowana większość projektów uchwał poddanych pod obrady wczorajszego Zjazdu pochodziła od warszawskich delegatów i delegatek. Nasza Izba była niezwykle aktywna, przedkładając uchwały istotne z punktu widzenia adwokatury.

Krajowy Zjazd Adwokatury podjął uchwały w sprawie:

– wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań szkolenia aplikantów adwokackich;

– ochrony zawodu adwokata;

– poszerzenia zakresu spraw objętych przymusem adwokackim;

– reformy systemu pomocy prawnej z urzędu;

– wymaganych od adwokatów procedur w obszarze przeciwdziałania praniu „brudnych pieniędzy”;

– współpracy z funduszami typu litigation funding;

– zadań powierzonych Naczelnej Radzie Adwokackiej w kadencji 2021-2025.

Krajowy Zjazd Adwokatury wprowadził również zmiany do regulaminów.

Kierujemy serdeczne podziękowania do wszystkich warszawskich delegatów. W szczególności dziękujemy licznej grupie warszawskich delegatów, którzy przedłożyli na Zjazd projekty uchwał: adw. Rafałowi Dębowskiemu, Katarzynie Gajowniczek-Pruszyńskiej, Bartoszowi Grohmanowi, Anisie Gnacikowskiej, Sylwii Gregroczyk-Abram, Paulinie Kieszkowskiej-Knapik, Grzegorzowi Kukowce, Karolowi Pachnikowi, Mikołajowi Pietrzakowi, Agacie Rewerskiej, Przemysławowi Rosatiemu, Luce Szaranowiczowi, Kamilowi Szmidowi, Andrzejowi Tomaszkowi, Michałowi Wawrykiewiczowi, Joannie Wędrychowskiej.

Dziękujemy również naszym delegatom, którzy poświęcili swój czas i zaangażowali się w prace Prezydium lub komisji zjazdowym: Katarzynie Bilewskiej, Rafałowi Dębowskiemu, Kamilowi Szmidowi, Maricie Dybkowskiej-Dubois, Wojciechowi Machale, Beacie Paxford i Aleksandrowi Krysztofowiczowi.

Pełne treści podjętych uchwał zostaną opublikowane przez Naczelną Radę Adwokacką po podpisaniu protokołu Zjazdu.