20.11.2020 / Wiadomości

Dziekan ORA w Warszawie pyta Prezesów Sądów Apelacji Warszawskiej w sprawie pracy w systemie dwuzmianowym

W związku z treścią rekomendacji Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2020 r. (DNA-11.510.83.2020) dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak skierował do wszystkich Prezesów Sądów Apelacji Warszawskiej zapytanie w sprawie pracy sądów w systemie dwuzmianowym.

Przypomnijmy, w powyższej rekomendacji skierowanej do Prezesów i Dyrektorów Sądów w Polsce Ministerstwo Sprawiedliwości zaleca sądom niezwłoczne wprowadzenie systemu pracy dwuzmianowej w ten sposób, by pierwsza zmiana trwała od godziny 7:00 do godziny 13:30, zaś druga zmiana trwała od godziny 14:00 do godziny 20:30, z jednoczesnym zaleceniem wykonywania pozostałej pracy poza siedzibą sądu, w systemie pracy zdalnej. W punkcie 9 wskazano natomiast, że system pracy dwuzmianowej ma łączyć się z podziałem pracowników sądów, w tym także sędziów, na dwie grupy, które pracować mają na dwóch zmianach.

Dotychczas w odpowiedzi na skierowane pismo wpłynęły następujące odpowiedzi poniżej wymienionych sądów. We wszystkich z nich Prezesi nie przewidują pracy w systemie dwuzmianowym.

O kolejnych pismach w tej sprawie będziemy informować na bieżąco.

Poniżej zamieszczamy także stanowisko NRA w sprawie rekomendacji Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2020 r. (DNA-11.510.83.2020).

Bieżącą korespondencję z sądami koordynuje z ramienia Prezydium ORA adw. Aleksander Krysztofowicz.

Przypominamy również, że funkcjonuje adres e-mail: instytucje@ora-warszawa.com.pl