Podziękowanie prof. Mirosława Wyrzykowskiego dla Warszawskich Adwokatów, ORA w Warszawie i Dziekana

Prof. Mirosław Wyrzykowski skierował list na ręce dziekana ORA w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka w związku z upływem obecnej kadencji. Wyraża w nim serdeczne podziękowanie dla Warszawskich Adwokatów, ORA w Warszawie i Dziekana ORA w Warszawie za stanięcie jako środowisko i samorząd na wysokości zadania w „dramatycznych – jak pisze Pan Profesor –  czasach konfliktu”, kolejnego już w naszej współczesnej historii, „nie tylko politycznego i społecznego”.

„To właśnie adwokaci, m.in. należący do ORA w Warszawie – pisze Pan Profesor – są najpiękniejszymi twarzami polskiego środowiska prawniczego. Na arenie międzynarodowej to oni współtworzą – razem z dzielnymi sędziami sądów powszechnych i Sądu Najwyższego działającymi dostępnymi im środkami procesowymi – obraz polskiego wymiaru sprawiedliwości. To oni nie pozwalają na dominację intencjonalnie fałszywego i fałszowanego przekazu, jakoby argumentacja drugiej strony przed tymi Trybunałami odzwierciedlać wartość i jakość polskiego myślenia prawniczego.”

Zachęcamy do zapoznania się z całością listu.

List_prof_Mirosława_Wyrzykowskiego