Kurs online: Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności – kurs HELP Rady Europy

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wraz z Sekcją Praw Człowieka i Sekretariatem Programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy zaprasza do udziału w kursie „Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności”.

Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności – kurs HELP Rady Europy
Termin spotkania wstępnego online: 26 listopada 2020 r., godz. 10:00 – 13:00
Czas trwania kursu online: 26 listopada 2020 r. – 31 marca 2020 r.
Uczestnicy: adwokatki i adwokaci izby warszawskiej
Liczba uczestników: 35 osób
Termin zgłoszeń: 23 listopada 2020 r.
Potwierdzenie zakwalifikowania na kurs: 24 listopada 2020 r.
Język roboczy: polski

O kursach HELP
Na kurs HELP składa się spotkanie wstępne, podczas którego uczestnicy kursu zostają wprowadzeni do tematu kursu, zapoznają się z metodologią szkolenia, platformą internetową HELP, podsumowują swoje dotychczasowe doświadczenia i zgłaszają oczekiwania wobec tutora. Zasadnicza część kursu odbywa się online, na platformie internetowej HELP – kurs jest interaktywny, zawiera prezentacje, filmy, testy, kazusy, wymaga od uczestników podejmowania dyskusji na forum i wspólnego rozwiązywania zadań. Każde szkolenie adaptowane jest do kontekstu krajowego – przetłumaczone na język polski, uwzględnia przepisy prawa krajowego oraz orzecznictwo. Szkolenia HELP prowadzone są przez przeszkolonych przez Radę Europy i certyfikowanych trenerów. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu HELP.

Kurs „Ochrona danych osobowych”

Kurs koncentruje się na przepisach prawa międzynarodowego dotyczącego ochrony danych osobowych i prywatności – w ramach systemu Rady Europy i Unii Europejskiej (w tym RODO) – a także orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polska adaptacja zawiera odniesienia do prawa i orzecznictwa krajowego.
Kurs składa się z modułów:
– Ramy prawne, kluczowe pojęcia z zakresu ochrony danych i kluczowe zasady ochrony danych.
– Dane medyczne.
– Media.
– Komunikacja elektroniczna i marketing a dane osobowe.
– Nowe technologie a ochrona danych osobowych.
– Dane osobowe w miejscu pracy.
– Prawa podmiotu danych osobowych oraz ich egzekwowanie.
– Międzynarodowe przepływy danych.

Koszt kursu pokrywa Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz Rada Europy. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

Tutorem kursu jest r. pr. Mirosław Wróblewski – certyfikowany tutor programu HELP Rady Europy, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2007 r.). Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony praw człowieka, w szczególności w zakresie ochrony prywatności, ochrony danych osobowych, prawie Unii Europejskiej oraz niektórych aspektach prawa nowoczesnych technologii. Od 2016 r. członek Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, od 2017 r. zastępca przewodniczącej tej Komisji. Prowadzi wykłady z zakresu prawa Unii Europejskiej, prawa ochrony praw człowieka oraz prawa nowoczesnych technologii na Uniwersytecie Jagiellońskim dla studentów i aplikantów aplikacji adwokackiej i radcowskiej.

Zgłoszenia – zgłoszenia należy przesłać w terminie do 24 listopada 2020 r. adw. Annie Mazurczak, która pełni funkcję info-point programu HELP na adres mazurczak.a@gmail.com. W zgłoszeniu proszę podać:
Imię i nazwisko,
kontakt mailowy i telefoniczny,
doświadczenie w sprawach ochrony danych osobowych,
możliwość przekazywania wiedzy zdobytej podczas kursu innym osobom wykonującym zawody prawnicze,
oczekiwania wobec kursu.

Liczba miejsc ograniczona – w kursie może wziąć udział 35 adwokatów.

Kryteria doboru uczestników:
Obowiązkowy jest udział w spotkaniu wstępnym 26 listopada 2020 r.
Wymagana jest minimalna znajomość języka angielskiego – tak, żeby zrozumieć prezentację po angielsku.
Jeśli liczba zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsca, pierwszeństwo będzie udzielane osobom, które zawodowo związane są z tematem kursu lub mają możliwość przekazania zdobytej podczas kursu wiedzy (np. podczas zajęć z aplikantami).

Pytania – proszę kierować do adw. Anny Mazurczak, mazurczak.a@gmail.com.

O programie HELP
Program HELP Rady Europy wspiera państwa członkowskie Rady Europy we wdrażaniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na poziomie krajowym. Szkolenia w ramach programu HELP skierowane są do profesjonalistów – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Mają na celu zwiększenie ich kompetencji w stosowaniu Konwencji i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w prowadzonych sprawach na poziomie krajowym. Szkolenia uwzględniają także odniesienie do prawa europejskiego, w tym Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a także innych konwencji Rady Europy.