19.08.2020 / Wiadomości

Apel w sprawie uwolnienia dwóch tureckich prawników

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), największe europejskie stowarzyszenie zrzeszające prawników, przygotowało list otwarty do władz tureckich w sprawie Ebru Timtik i Aytaç Ünsal, adwokatów i obrońców praw człowieka. CCBE wielokrotnie zabierało głos w sprawie łamania praw człowieka i erozji praworządności w Turcji. Sytuacja Ebru Timtik i Aytaç Ünsal jest jednak szczególnie krytyczna, ponieważ prowadzą oni strajk głodowy, przez co obecnie zagrożone jest już ich życie.

Ebru Timtik i Aytaç Ünsal należą do grupy osiemnastu prawników, którzy zostali skazani na wieloletnie kary pozbawienia wolności. Wszyscy są członkami Stowarzyszenia Postępowych Prawników (Çağdaş Hukukçular Derneği, ÇHD) i Ludowej Kancelarii Prawnej  (Halkın Hukuk Bürosu), znanych z reprezentowania osób, które rząd Turcji uznał za swoich wrogów. W wyniku procesu, który w rażący sposób nie spełniał standardów uczciwości i sprawiedliwości, zostali uznani za winnych przynależności do organizacji terrorystycznej i skazani odpowiednio na karę 13 lat i 6 miesięcy oraz 10 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Ebru Timtik i Aytaç Ünsal rozpoczęli swój strajk głodowy aby zaprotestować przeciwko łamaniu praw człowieka, niszczeniu rządów prawa i niezależności sądownictwa. Domagają się wykonywania przez Turcję jej zobowiązań wynikających z art. 6 Europejskiej konwencji praw człowieka i art. 14 art. Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, w tym zagwarantowania, że sprawy innych adwokatów, skazanych na kary pozbawienia wolności w podobnie nieuczciwych procesach, zostaną rozpoznane przez niezawisłe sądy.

Ebru Timtik i Aytaç Ünsal prowadzą strajk głodowy, aby wzmocnić swoje zapotrzebowanie na uczciwe procesy i administrację sprawiedliwości w Turcji. Turcja jest zobowiązana stać na straży prawa do rzetelnego procesu zgodnie z szeregiem traktatów międzynarodowych których Turcja jest sygnatariuszem, w tym art. 6 Europejskiej konwencji praw człowieka i art. 14 art. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Timtik i Ünsal domagają się, aby takie zobowiązania były przestrzegane nie tylko dla siebie, ale także dla wszystkich innych, którzy są sądzeni lub przebywają w więzieniu bez sprawiedliwego procesu przestrzegane prawa.

W kwietniu 2020 r. Ebru Timtik i Aytaç Ünsal ogłosili, że będą kontynuować swój strajk głodowy nawet jeżeli doprowadzi to do ich śmierci. Obecnie ich stan zdrowia jest już krytyczny.

Zachęcamy wszystkich członków Izby do podpisania apelu do władz tureckich, wzywającego do natychmiastowego uwolnienia obu prawników.

Apel można podpisać tutaj: https://forms.gle/Dj9yxrdRQTExhvoy6. Podpisy można składać do 21 sierpnia 2020 r.