Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

PRAWA KONSUMENTA W PRAWIE POLSKIM I UE

03.09.2020/09:00 - 14:30

 

KONFERENCJA PRAWA KONSUMENTA W PRAWIE POLSKIM I UE

 

pod patronatem honorowym

Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
Rzecznika Praw Obywatelskich RP
Rzecznika Finansowego
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

Komitet organizacyjny / Moderator konferencji

adw. Mariola Łakomska mariola.lakomska@gmail.com

adw. Joanna Tkaczyk joanna.tkaczyk@adwokatura.pl

 

9:00– 9:50 Otwarcie konferencji
adw. Mikołaj Pietrzak – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

dr Maciej Taborowski  – Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

dr hab. Mariusz Golecki – Rzecznik Finansowy

9:50 – 10:50

 

PANEL I

 

Prawa konsumenta i możliwości dochodzenia roszczeń-

prawa ogólne, prawo do informacji, prawo do odstąpienia od umowy, reklamacje

 

adw. Katarzyna Dąbrowska

członek Izby Adwokackiej w Warszawie, partner w kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy, przewodnicząca Sekcji Prawa i Postępowania Karnego, specjalistka z zakresu prawa karnego, w tym przede wszystkim prawa karnego gospodarczego

Przedstawiciel Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów

 

Agnieszka Siedlecka

Główny Specjalista w Wydziale MRK w Urzędzie m.st. Warszawy

 

Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich

 

dr hab. Monika Jagielska

 

Przedstawiciel RPO, profesor Uniwersytetu Śląskiego, współautorka wielu książek o tematyce konsumenckiej min: Dochodzenie roszczeń konsumenckich: nowy ład dla konsumentów oraz Prawa konsumentów w teorii i praktyce.

 

10:50- 11:00 Przerwa

11:00 -12:30

 

PANEL II

 

Prawa konsumenta

w umowach z podmiotami rynku finansowego –

podstawy ochrony konsumenta w prawie UE i przepisach krajowych, kontrola, ocena i skutki niedozwolonego charakteru postanowień umownych w świetle orzecznictwa TSUE

 

Przedstawiciel Rzecznika Finansowego

 

dr hab. Jakub Szczerbowski

 

profesor SWPS, Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego

 

 

Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich

 

dr Mateusz Grochowski

 

LL.M. – Instytut Maxa Planck w Hamburgu, Instytut Nauk Prawnych PAN, członek Forum Konsumenckiego przy RPO, Affiliated Fellow w Yale Law School, autor wielu publikacji z zakresu prawa konsumenckiego, w tym konsumenckich usług finansowych

Artur Zwaliński

 

Zastępca Dyrektor Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów UOKIK

12:30 – 12:45 Przerwa
12:45 – 14:30  

PANEL III

 

Praktyki podmiotów ograniczające egzekwowanie roszczeń konsumentów – problemy ogóle oraz praktyki podmiotów rynku finansowego po wyroku

C-260/18 Dziubak vs. Raiffeisen Bank International AG

 

adw. Mariola Łakomska

 

 członek Izby Adwokackiej w Warszawie, posiada doświadczenie w problematyce praw konsumenta

adw. dr Beata Paxford

 

członek Izby Adwokackiej w Warszawie, Przewodniczącą Sekcji Prawa Bankowego, autorka licznych publikacji z dziedziny prawa bankowego

Miejski Rzecznik Konsumentów

 

Małgorzata Rothert

 

 

Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich

 

dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska

 

przygotowuje habilitację na Uniwersytecie w Osnabrueck, ekspertka w zakresie prawa konsumenckiego, współprzewodnicząca Forum Konsumenckiego przy RPO

 

14:30 Zakończenie konferencji

 

Szczegóły

Data:
03.09.2020
Czas:
09:00 - 14:30

Miejsce

ORA Warszawa
Ujazdowskie 49
Warszawa, Mazowieckie 00-536 Polska
+ Google Map
Telefon:
+48 (22) 58-49-620
Strona internetowa:
www.ora-warszawa.com.pl