Pismo dziekana ORA w Warszawie do prezesa SR dla Warszawy Pragi-Południe z prośbą o wyjaśnienie ograniczenia przyjmowania pism procesowych przez Biuro podawcze

Informujemy, iż Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak wysłał pismo do Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie z prośbą o wyjaśnienie ograniczenia przyjmowania pism procesowych przez Biuro podawcze do tych przypadków, w których upływają terminy procesowe.

Dziekan wskazał, iż ograniczenie tego rodzaju może wpływać na realizację prawa obywatela do Sądu i istotnie wpływa na pracę członków Izby Adwokackiej w Warszawie.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią pisma.

25.01.0221 – pismo Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie