04.02.2021 / Nekrologi

Zmarł adw. Henryk Miętek

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zawiadamia z głębokim żalem,

że w dniu 28 stycznia 2021 r. zmarł

Henryk Miętek

Adwokat

 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego,

W latach 1958-1961  Aplikant Adwokacki Izby Adwokackiej w Warszawie,

od 1961 Członek Izby Adwokackiej w Warszawie,

W latach1961-1969 Członek Zespołu Adwokackiego Nr 27 w Warszawie,

w latach 1970-1992 Kierownik Zespołu Adwokackiego Nr 37 w Warszawie,

w latach 1992-2005 wykonywał zawód w indywidualnej kancelarii w Warszawie,

w latach 1970-1972- zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

                                        

Odznaczony odznaką samorządową „Adwokatura Zasłużonym”

oraz Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

Człowiek prawy i życzliwy ludziom.

 

                                                Cześć Jego pamięci.