rączki2

Dostępność logów w razie niedostępności Portalu Informacyjnego

Uprzejmie informujemy, że na skutek kolejnych interwencji podejmowanych przez Dziekana ORA we współpracy z Komisją ds. Współpracy z Sądami, uzyskano zapewnienie Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, według którego Sąd ten dysponuje szczegółowym zapisem logów działania Portalu Informacyjnego, a także raportami, w których odnotowywana jest niedostępność Portalu i informacje potwierdzające brak możliwości odbioru doręczenia pisma sądowego, np. na potrzeby uzasadnienia wniosku o przywrócenie terminu.

Dokumenty te mogą być udostępniane profesjonalnym pełnomocnikom na potrzeby wykazania awarii, które uniemożliwiły faktyczny odbiór pisma w Portalu.

Jednocześnie Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu prosi o dokonywanie zgłoszeń na linię wsparcia.

Ze strony Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Komisji ds. Współpracy z Sądami prosimy o zgłaszanie wszelkich dalszych problemów z tym związanych na adres: instytucje@ora-warszawa.com.pl celem podejmowania ewentualnych, dalszych interwenc

Pełna treść odpowiedzi Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu