Ponad 550 kandydatów na aplikantów adwokackich w Warszawie złoży uroczyste ślubowanie
08.06.2022 / Oferty zatrudnienia

Kancelaria Krzysztof Rożko i Wspólnicy poszukuje Adwokata / Aplikanta do zespołu prawa procesowego.

Kancelaria Krzysztof Rożko i Wspólnicy poszukuje Adwokata / Aplikanta do zespołu prawa procesowego

ADWOKAT / APLIKANT

w zespole prawa procesowego

Opis stanowiska:

 • zadania osoby zatrudnionej będą koncentrowały się na wsparciu zespołu procesowego, analizie i sporządzaniu projektów dokumentów zarówno z zakresu prawa procesowego, jak również dotyczących bieżącej obsługi Klientów Kancelarii.

 

Wymagania:

 • zainteresowanie rozwojem nie tylko w obszarze prawa procesowego, ale również w innych dziedzinach prawa, w których specjalizuje się Kancelaria;
 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego;
 • wiedza z zakresu prawa rynku kapitałowego będzie atutem;
 • minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej lub na stanowisku asystenta sądowego;
 • wysokie umiejętności organizacyjne, systematyczność oraz zdolności analityczne;
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

 

Wybranej osobie oferujemy:

 • bardzo dobre warunki współpracy uzależnione od wyników pracy;
 • pracę w prężnie rozwijającej się Kancelarii w zgranym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego w strukturach Kancelarii;
 • pełny wymiar godzin (czas pracy umożliwiający niezakłócone odbywanie aplikacji);
 • pracę w ścisłym centrum Warszawy.

 

CV zawierające klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)

prosimy kierować na adres: biuro@krwlegal.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych podanych w toku procesu rekrutacji jest: Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k., z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 9, biuro@krwlegal.pl, +48 22 29 50 940,
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko opisane w ogłoszeniu o pracę, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby biorącej udział w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia),
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: podmioty świadczące usługi informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów na rzecz Administratora,
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres maksymalnie 3 miesięcy od daty ich wpływu do Kancelarii, nie dłużej jednak niż do zakończeniu procesu rekrutacji,
 5. Osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także wniesienia skargi na Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. Nadto, osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądanie usunięcia danych lub cofnięcie ww. zgody oznacza rezygnację z udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych,
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uwzględnienia kandydata w procesie rekrutacji,
 8. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Post wygasa: 22.07.2022