Dla mediatorów

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ WPISANY NA LISTĘ MEDIATORÓW CM IA W WARSZAWIE?

 • Na listę mediatorów Centrum może być wpisana osoba, która:
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,
  • jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie lub jest wpisana na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie;
  • posiada wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, w szczególności legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych z zakresu mediacji, bądź zaświadczeniem ukończenia szkolenia przeprowadzonego zgodnie ze standardami przyjętymi w dniu 29 października 2007 roku przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
 • CO POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK?
  • imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej,
  • preferowaną  specjalizację,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  • Informację o wpisie na listę adwokatów lub aplikantów adwokackich lub prawników zagranicznych  i numeru wpisu,
  • Informację o znajomości języków obcych,
  • Informację o odbytych szkoleniach z zakresu mediacji i posiadanym doświadczeniu.
 • Do wniosku o wpis na listę mediatorów zainteresowany powinien dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji celów statutowych Centrum.
 • Jeśli jesteście już wpisani na listę w Centrum Mediacji NRA, proponujemy by każdy zainteresowany mediator, zamiast wniosku, podał e-mailem następujące informacje:
  • Dane: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres, telefon, email, adres)
  • Numer wpisu na listę mediatorów w Centrum Mediacji przy NRA,
  • Specjalizacje w mediacji,
  • Fakultatywnie: informacje o przebytych szkoleniach, wystąpieniach na konferencjach, publikacjach, gotowości do prowadzenia mediacji w obcym języku.

Wniosek możesz złożyć na adres e-mail centrum-mediacji@ora-warszawa.com.pl