18.02.2021 / Nekrologi

Zmarł Śp. adw. Leszek Frączak

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zawiadamia z głębokim żalem,

że w dniu 11 lutego 2021 r. zmarł

ŚP

Adwokat

Leszek Ireneusz Frączak

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego,

od roku 1955 członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

W latach 1956- 1992 członek Zespołu Adwokackiego Nr 9 w Warszawie,

w latach 1992-2016 wykonywał zawód w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej
w Warszawie.

Aktywny działacz samorządowy.

W latach 1986-1995 Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie,
w latach 1989-1995 pełnił funkcję Wicedziekana ORA w Warszawie,

w latach 1995-2010 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ORA w Warszawie,

w latach 2001-2013 Przewodniczący Komisji ds. Etyki i Wykonywania Zawodu,

w latach 1989-2001 Przewodniczący Zespołu Wizytatorów,

w latach 1986-1989 Rzecznik Dyscyplinarny ORA w Warszawie,

w latach 1973-1986 Sędzia Sądu Dyscyplinarnego.

 

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką „Adwokatura Zasłużonym”

 

Adwokatura Polska poniosła niepowetowaną stratę.

Cześć Jego pamięci.

Msza żałobna zostanie odprawiona w dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 11.00

w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach,

 po której nastąpi odprowadzenie na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego.