15.02.2021 / Wiadomości

Zmarł prof. Witold Wołodkiewicz – adwokat, redaktor „Palestry”, wybitny naukowiec

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Profesora Witolda Wołodkiewicza, wieloletniego adwokata, redaktora „Palestry”, wybitnego naukowca, Mistrza wielu pokoleń młodych prawników.

W imieniu Dziekana ORA w Warszawie i członków ORA w Warszawie składamy serdeczne kondolencje Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego.

Przypominamy także tekst Pana Profesora, który ukazał się na łamach „Palestry” w 1994 roku, a który opisywał – z właściwą Panu Profesorowi klarownością i celnością – rzymskie początki zawodu adwokata.

Link: https://bit.ly/3pvjlJn