Szkolenie dla obrońców w sprawach karnych

Naczelna Rada Adwokacka zaprasza na dwa szkolenia dla adwokatów/ek prowadzących sprawy karne pt. “Ochrona praw osób podejrzanych w związku z tymczasowym aresztowaniem i przesłuchaniem: Praktyczne szkolenia dla obrońców” prowadzone w ramach projektu NETPRALAT”.

Liczba rekrutowanych osób: 24 adwokatów/ek z całej Polski
Szkolenie opcja I : 5–7 marca* (12 osób)
Szkolenie opcja II : 12–14 marca* (12 osób)
(*należy wybrać dla siebie tylko jedną z podanych dat szkolenia)

Celem szkoleń jest: pogłębienie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności praktycznych obrońców, które są niezbędne do skutecznego wykonywania ich roli zawodowej na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego.

Podczas szkolenia uczestniczki/cy nabędą m.in. następujące umiejętności:

– zaangażowanie w “refleksyjną praktykę” w odniesieniu do roli adwokata na etapie postępowania przygotowawczego;
– identyfikowanie i reagowanie na potrzeby psychospołeczne klientów;
– rozpoznawanie różnych strategii i taktyk przesłuchań,
– rozpoznawanie potrzeby tłumaczenia ustnego, współpraca z tłumaczem i ocena jakości tłumaczenia;
– umiejętności i techniki komunikacyjne umożliwiające skuteczną interwencję podczas przesłuchania podejrzanego.

Szkolenia składają się z dwóch części:

część I . e-learning — część teoretyczna
część II. warsztaty online — część praktyczna

Szkolenia prowadzone będą przez trenerki projektu Netpralat: adw. Maritę Dybowską-Dubois, adw. Magdalenę Pająk, adw. Agatę Stajer, adw. Martę Tomkiewicz oraz adw. Annę Winczakiewcz.

Termin na złożenie aplikacji: 23 lutego 2021 r.

Formularz aplikacyjny pod adresem: http://bit.ly/formularzNETPRALAT

Więcej informacji pod adresem: http://bit.ly/szkolenieNETPRALAT