07.01.2021 / Nekrologi

Zmarł Śp. adw. Jan Krzaczek

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zawiadamia z głębokim żalem,

że w dniu 26 grudnia 2020 r. zmarł

 

ŚP 

 Jan Krzaczek

Adwokat

 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego,

w latach 1966-1969 Aplikant adwokacki Izby Adwokackiej w Warszawie,

Od 1969 r. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie,

w latach1969-1990 Członek Zespołu Adwokackiego Nr 20 w Warszawie,

w latach1980-1990 Kierownik Zespołu Adwokackiego Nr 20 w Warszawie,

w latach1990-1998 wykonywał zawód w Spółce Cywilnej „LEGAL „
z siedzibą w Warszawie,

w latach1993-2008 wykonywał zawód w indywidualnej kancelarii w Warszawie,

w latach1979-1982 Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie,

w latach 1984-1989 Członek Komisji d/s Współpracy z Zagranicą NRA,

w latach 1989-1990 – Redaktor „Palestry”.

Przewodniczący Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników.

Członek Komisji Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów (UIA)

 

                  Cześć Jego pamięci.

 

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 11 stycznia 2021 r. o godz. 13.00,

w Domu Pogrzebowym Cmentarza Powązkowskiego Komunalnego (dawniej Wojskowego).

 

 

Adwokat

Irenie Amanowicz-Krzaczek

wyrazy najszczerszego współczucia

z powodu śmierci  

Męża 

składają 

Dziekan

 i Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.