01.06.2020 / Centrum mediacji

Dla mediatorów

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ WPISANY NA LISTĘ MEDIATORÓW CM IA W WARSZAWIE?

Na listę mediatorów Centrum może być wpisana osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,
 • jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie lub jest wpisana na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie;
 • posiada wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, w szczególności legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych z zakresu mediacji, bądź zaświadczeniem ukończenia szkolenia przeprowadzonego zgodnie ze standardami przyjętymi w dniu 29 października 2007 roku przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

 

CO POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK?

 • imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej,
 • preferowaną  specjalizację,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • Informację o wpisie na listę adwokatów lub aplikantów adwokackich lub prawników zagranicznych  i numeru wpisu,
 • Informację o znajomości języków obcych,
 • Informację o odbytych szkoleniach z zakresu mediacji i posiadanym doświadczeniu.

 

Do wniosku o wpis na listę mediatorów zainteresowany powinien dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji celów statutowych Centrum.

 

Jeśli jesteście już wpisani na listę w Centrum Mediacji NRA, proponujemy by każdy zainteresowany mediator, zamiast wniosku, podał e-mailem następujące informacje:

 • Dane: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres, telefon, email, adres)
 • Numer wpisu na listę mediatorów w Centrum Mediacji przy NRA,
 • Specjalizacje w mediacji,
 • Fakultatywnie: informacje o przebytych szkoleniach, wystąpieniach na konferencjach, publikacjach, gotowości do prowadzenia mediacji w obcym języku.