01.06.2020 / Centrum mediacji

Centrum mediacji

Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie zostało powołane uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie nr _______ z dnia __________ r.

 

Koordynator: adw. Marcjanna Dębska

 

Centrum Mediacji powstało z inicjatywy środowiska adwokackiego w celu promocji oraz wspierania polubownych metod rozwiązywania konfliktów, jako alternatywnych form rozwiązywania sporów. Przedmiotem działalności Centrum Mediacji jest świadczenie usług mediacyjnych przez wykwalifikowanych mediatorów – adwokatów, którzy dają gwarancję rzetelnego, terminowego i sprawnego przeprowadzenia postępowań mediacyjnych. Centrum Mediacji realizuje zadania z zakresu rozwiązywania sporów w drodze mediacji w szczególności w sprawach:

  • cywilnych,
  • rodzinnych,
  • gospodarczych,
  • administracyjnych,
  • w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • sprawach karnych,
  • sporów rówieśniczych wśród młodzieży jak i w
  • postępowaniach dyscyplinarnych.

Jako mediatorzy wspieramy alternatywne, wobec sądownictwa powszechnego, metody rozwiązywania sporów, w szczególności poprzez działania edukacyjne i inne działania upowszechniające ideę mediacji oraz organizowanie szkoleń z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Właściwe przygotowanie zawodowe adwokatów – mediatorów daje gwarancję należytego prowadzenia postępowania.

Nie wiesz czy Twoja sprawa nadaje się do mediacji? Napisz do nas a powiemy Ci, czy jesteśmy w stanie pomóc!

KONTAKT

Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie

Al. Ujazdowskie 49

00-536 Warszawa

Tel. 22 58 49 620

Fax: 22 58 49 622

e-mail: centrum.mediacji[at]ora-warszawa.com.pl

fb @centrum.mediacji.ora.warszawa

insta @centrum.mediacji.ora.warszawa