ORA Warszawa
15.04.2024 / Oferty zatrudnienia

Kancelaria KNS Kucharski Nowiński Studziński Szczerba adwokacka spółka partnerska poszukuje do współpracy Aplikanta adwokackiego

 

Kancelaria KNS Kucharski Nowiński Studziński Szczerba adwokacka spółka partnerska  poszukuje do współpracy Aplikanta adwokackiego

 

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Opis stanowiska:

 • merytoryczne wsparcie w prowadzonych sprawach, w tym postępowaniach sądowych, z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, karnego;
 • przygotowywanie projektów pism, w tym pism procesowych, umów, opinii prawnych i raportów due dilligence;
 • zastępstwo procesowe na rozprawach;
 • udział w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych;
 • obsługa korporacyjna spółek;
 • analiza problemów prawnych;

 

Wymagania:

 • status aplikanta adwokackiego I roku (lub aplikanta I roku od 2024 r.);
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra znajomość prawa karnego;
 • zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność;
 • dyspozycyjność w wymiarze odpowiadającym pełnemu etatowi;

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • czas pracy uwzględniający obowiązki wynikające z odbywania aplikacji;
 • możliwość objęcia patronatem;
 • różnorodność powierzanych zadań;
 • otwartość na merytoryczną dyskusję;
 • stałą i stabilną współpracę z naszym zespołem;

 

Aplikację (CV oraz opcjonalnie list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres: sekretariat@knslegal.pl

 

 

Obowiązek informacyjny RODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Informujemy, iż podane przez Panią/Pana dane osobowe („dane osobowe”) będą przetwarzane przez Administratora tj. KNS Kucharski Nowiński Studziński Szczerba adwokacka spółka partnerska  z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000378235 w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji.

Podanie danych osobowych wynikających z art. 22 (1) § Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.  Podanie danych w zakresie wizerunku (zdjęcie w CV), zgody na przetwarzanie wizerunku oraz przetwarzanie danych na poczet przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na wybrane przez Panią/Pana stanowisko lub cofnięcia zgody.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT dostawcom oprogramowań, – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pana/Pani dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Informujemy, iż ma Pani/Pan prawa wynikające z art. 16-21 RODO tj. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Prezesem UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowany przekazaniem KNS Kucharski Nowiński Studziński Szczerba adwokacka spółka partnerska swojego cv, w celu również przyszłych rekrutacji prosimy o zamieszczenie w dokumentach poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV w celu obecnej a także przyszłych rekrutacji, zgodnie z przepisami tzw. RODO, czyli rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04.”

 

Post wygasa: 29.05.2024