23.05.2018 /

SPRAWOZDANIE Z ETAPU ŚRODOWISKOWEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO W WARSZAWIE

 

W dniu 12 maja 2018 r. w Sali Sądu Okręgowego w Warszawie odbył się Etap Środowiskowy Konkursu Krasomówczego dla aplikantów adwokackich 2 i 3 roku szkolenia zorganizowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

W Konkursie uczestniczyło 12 aplikantów adwokackich 2 i 3 roku, którzy wygrali Etap Izbowy Konkursu Krasomówczego im. Marka Kotarskiego, zorganizowanego przez ORA w Warszawie w dniu 16 marca 2018 r. tj.:  Patrycja Bartoń, Anna Domagała, Witold Głuchowski, Barbara Hofman, Justyna Kucia, Aleksandra Łapińska, Anna Nasiłowska, Piotr Paszkowski, Michał Rafalski, Krzysztof Szulc, Piotr Wojciechowski, Wojciech Zaręba.

Aplikanci z odpowiednim wyprzedzeniem otrzymali 6 kazusów do przemówień, w tym 4 z prawa karnego i 2 z prawa cywilnego. Losowanie kazusów i ról procesowych odbyło się w dniu 9 maja 2018 r.
Elementami oceny są m.in. poprawność rozstrzygnięcia zagadnień prawnych, styl i język przemówienia, jego formę, poprawność fonetyczną, konstrukcję przemówienia, sposób przedstawienia strony faktycznej sprawy i wywołane nim wrażenie.
Uczestnicy swoje przemówienia prezentowali w parach.

Wystąpienia oceniało ich jury w składzie:

Adw. Marita Dybowska-Dubois – Przewodnicząca Komisji
Adw. Anna Czepkowska-Rutkowska
Adw. Andrzej Rościszewski
Aktor Sławomir Holland

W Konkursie zwyciężyli:
I miejsce  – apl. adw. Michał Rafalski
II miejsce – apl. adw. Aleksandra Łapińska
III miejsce – apl. adw. Patrycja Bartoń
Wyróżnienie przyznano apl. adw. Krzysztofowi Szulcowi.

Aplikanci, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce otrzymali dyplomy, książki oraz indywidualne emisyjne warsztaty z aktorami. Za zajęcie trzeciego miejsca oraz wyróżnienie aplikanci otrzymali dyplomy i książki.

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc wezmą udział w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Stanisława Mikke, który w 2018 r. zostanie zorganizowany przez Izbę Adwokacką w Białymstoku.

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!!!

Adw. Dorota Kulińska
Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich