VII Gonitwa o Puchar Adwokatury Polskiej – możliwość sponsorowania przez kancelarie

W związku z uchwaleniem przez ORA w Warszawie regulaminu sponsoringu informujemy, iż istnieje obecnie możliwość sponsorowania przez kancelarie prawne wydarzeń i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Wyjątkową okazją będzie organizowany przez Komisję Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu w dn. 24 czerwca br. (niedziela) „Dzień Adwokacki na Torze Służewiec”, którego atrakcją będzie „VII Gonitwa o Puchar Adwokatury Polskiej”.

Jest to wydarzenie integracyjne organizowane przez naszą Izbę od kilku lat, które cieszy się niezwykłą popularnością wśród warszawskiej palestry. Udział bierze zwykle ponad 300 członków naszej Izby. Do dyspozycji gości są pomieszczenia znajdujące się na 1. Piętrze zabytkowej Trybuny Honorowej wraz z tarasem widokowym.

1.

Wartość sponsoringu 1 000 zł brutto obejmuje:

– ekspozycja logo i nazwy sponsora na plakatach oraz w informacjach promujących wydarzenie
– ekspozycja rollup-u sponsora w pomieszczeniach, w których odbywać się będzie wydarzenie – według wyboru organizatora
– wymienienie nazwy sponsora w przemówieniu organizatora oraz w relacji z wydarzenia publikowanej na stronie ORA w Warszawie

2.
Wartość sponsoringu wskazana w punkcie 1 może być udzielona jednorazowo przez dany podmiot w związku z tym wydarzeniem. Nie jest dopuszczane uiszczanie kwot niższych ani wyższych.

3.
Dopuszcza się maksymalną liczbę 5 (pięciu) sponsorów, których Oferty zostaną wybrane przez Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
4.
W przypadku Ofert nie zawierających braków decyduje kolejność zgłoszeń.

5.
Wszystkie kancelarie zainteresowane sponsorowaniem konferencji proszone są o składanie ofert na adres: ora.warszawa@adwokatura.pl do dnia 12 czerwca br.

6.
Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie informuje, że niniejsze ogłoszenie skierowane jest do kancelarii adwokackich i adwokacko – radcowskich.

7.
Zgodnie z pkt 5.4 Regulaminu finansowania przez podmioty zewnętrzne wydarzeń organizowanych przez Izbę adwokacką w Warszawie, jej organy lub jednostki organizacyjne Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie może pozostawić Ofertę bez rozpoznania bez podania przyczyny.