ORA Warszawa
23.05.2018 /

SPRAWOZDANIE Z AKCJI „KANCELARIA OD KUCHNI”

       

W kwietniu 2018 r. została zorganizowana przez Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie Akcja „Kancelaria od Kuchni”.

Jej celem było praktyczne zapoznanie aplikantów adwokackich z zasadami funkcjonowania kancelarii i spółek adwokackich „od Kuchni”, a więc nie tylko
z organizacją danej formy aktywności adwokackiej, ale i funkcjonowaniem Kancelarii jako struktury, z systemem jej zarządzania oraz obowiązującymi procedurami działania Kancelarii; na podstawie obowiązujących przepisów, ale też w kontekście uwarunkowań praktycznych właściwych dla działalności adwokackiej.

Aplikanci Izby Warszawskiej mieli możliwość poznania w praktyce zasady funkcjonowania Kancelarii, tych większych i tych mniejszych, aby łatwiej było im podjęć decyzję co do formy, w której będą chcieli w przyszłości wykonywać zawód adwokata. Warsztaty te mają aplikantom ułatwić start zawodowy, a nawiązany przez formułę tych spotkań kontakt Kancelarii z aplikantami, służyć będzie z pewnością, powstawaniu nowych relacji umożliwiających Kancelariom zaangażowanym w projekt, wybór spośród aplikantów uczestniczących w spotkaniach współpracowników lub wręcz stałych pracowników Kancelarii.

Zainteresowane udziałem w projekcie Kancelarie za pośrednictwem Działu Szkolenia Aplikantów Adwokackich zaprosiły aplikantów, zgodnie z  możliwościami lokalowymi Kancelarii, na 3 godzinne warsztaty w godzinach wskazanych przez Kancelarię.

Do udziału w akcji zgłosiło się łącznie 46 aplikantów 1, 2 i 3 roku szkolenia oraz następujące Kancelarie i spółki działające pod firmą:

  1. Kancelaria Adwokacka adw. Łukasz Bąk
  2. „Kuliński Piotr, Jaczewska-Zimińska Joanna, Kulińska Dorota. Kancelaria adwokacka Spółka Komandytowa”
  3. „Wierzbowski Eversheds Sutherland Spółka Komandytowa”
  4. Kancelaria Adwokacka Adw. dr Michał Bieniak
  5. Kancelaria Adwokacka dr Karolina Wojciechowska
  6. „Radwan-Röhrenschef Petruczenko Piechota Spółka Komandytowa”
  7. „Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy Spółka Komandytowa”

Akcja „Kancelaria od Kuchni” w ocenie Działu Szkolenia Aplikantów Adwokackich jako jej organizatora dała bardzo pozytywny impuls w tworzeniu relacji adwokaci – aplikanci poza instytucją „Patronatu”. Spotkała się z bardzo pozytywną oceną aplikantów.

W kontekście zmian w zasadach przebiegu aplikacji adwokackiej stanowi istotne doświadczenie na drodze  do podjęcia próby tworzenia  tutoringu – jako formy stałej relacji między adwokatami i małymi grupami aplikantów.

Doświadczenie Akcji pozwoliło sprecyzować wstępne założenia funkcjonowania Grup Tutorskich, który Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie przedstawi na Konferencji Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich w dniu 4 czerwca 2018 r.

 

Relacje:

Pani Mecenas,
Z przyjemnością informuję, że spotkanie w Kancelarii adw. Krzysztofa Wierzbowskiego odbyło się w profesjonalnej atmosferze. Pan Mecenas poświęcił nam pełną godzinę prezentując funkcjonowanie kancelarii. Szczególnie cenne były z mojego punktu widzenia wskazówki, jak ważne jest utrzymywanie relacji z klientem i pozostawanie do jego dyspozycji. Bardzo dziękuję za umożliwienie mi udziału w tym spotkaniu.
Apl. adw. Andrzej Zienkiewicz

 

Pani Mecenas,

Spotkanie z panią mec. Karoliną Wojciechowską na Wilanowie w jej kancelarii było bardzo miłe i zajęło nieco ponad godzinę. Rozmowa dotyczyła korzyści z pracy w wyspecjalizowanej małej kancelarii. Pani Mecenas pracuje tylko z mężem i aplikantką, która właśnie zdała egzamin zawodowy. Pani K. Wojciechowska niedawno zmniejszyła wielkość swojej kancelarii i zrezygnowała z obsługi firm, by poświęcić więcej uwagi pracy merytorycznej, czyli obsłudze spraw administracyjnych. Podczas spotkania mowa była o obowiązkach w dostosowaniu lokalu kancelarii do wymogów, łatwości otwarcia małej kancelarii, wizytacjach, godzinach pracy, lokalizacji, pracy z (trudnym dla pracodawcy) młodym pokoleniem aplikantów, współpracy z podmiotami zewnętrznymi, jak rzeczoznawcy, godzeniu pracy z aktywnością naukową, rozmowach z klientami, którzy nie doceniają pracy prawnika i braku potrzebie promocji (klienci przychodzą z polecenia, bo pani mecenas stawia na pracę wysokiej jakości, którą klienci doceniają, choć niekiedy po czasie). 

Dziękuję Państwu uprzejmie za możliwość spotkania. 

Z poważaniem,

Apl. adw. Michał Masior