02.02.2022 / Wiadomości

Zarządzenie Prezesa SR w Piasecznie w sprawie pełnienia przez adwokatów i radców prawnych dyżurów poza siedzibą SR

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 9/2022 Prezesa Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie pełnienia przez adwokatów i radców prawnych dyżurów poza siedzibą Sądu Rejonowego w Piasecznie.