01.02.2022 / Nekrologi

Zmarł Śp. adw. Andrzej Maciej Kurkiewicz

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zawiadamia z głębokim żalem,

że zmarł

ŚP

Adwokat

 Andrzej Maciej Kurkiewicz

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego

Współpracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN

Pracownik Zespołu Prawa Międzynarodowego w Instytucie Nauk Prawnych
Pracownik Urzędu Rady Ministrów w Biurze Integracji Europejskiej

Od 1993 r. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie

W latach 2011 – 2019 w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej

Cześć Jego pamięci.