Ponad 550 kandydatów na aplikantów adwokackich w Warszawie złoży uroczyste ślubowanie
03.02.2022 / Oferty zatrudnienia

Kancelaria adwokacka dr Marty Currit w Warszawie nawiąże współpracę z aplikantką lub aplikantem I lub II roku.

Kancelaria adwokacka dr Marty Currit w Warszawie nawiąże współpracę z aplikantką lub aplikantem I lub II roku.

 

Proponowane obowiązki:

 • analiza i kompletowanie akt spraw sądowych,
 • analiza faktyczna i prawna na potrzeby spraw sądowych,
 • kontakt z organami wymiaru sprawiedliwości,
 • przygotowanie pism procesowych i udział w rozprawach.

 

Oczekujemy:

 • praktyczna znajomość programów MS Office oraz elektronicznych programów prawniczych,
 • uczciwość, odpowiedzialność, skrupulatność, punktualność, wysoka kultura osobista,
 • znajomość prawa cywilnego i procedury cywilnej.

 

Serdecznie zapraszamy. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem na adres poczty elektronicznej: marta.kuchno@adwokatura.pl, opatrzone podpisem, datą oraz klauzulą:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej oraz ewentualnych przyszłych rekrutacji.”

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)  informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marta Currit Kancelaria Adwokacka w Warszawie, e-mail marta.kuchno@adwokatura.pl.
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych: marta.kuchno@adwokatura.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez okres aktualnej rekrutacji oraz kolejne 6 miesięcy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na działania Administratora w zakresie ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie może skutkować odmową  rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Post wygasa: 17.03.2022