05.05.2022 / Wiadomości

Zakończyły się Wiosenne Repetytoria 2022

W minioną sobotę, 30 kwietnia 2022 r., zakończyły się Wiosenne Repetytoria 2022 prowadzone od lutego dla aplikantów adwokackich przygotowujących się do egzaminu zawodowego.

Od 2019 roku został wprowadzony nowy system prowadzenia zajęć repetytoryjnych, który od tamtej pory jest co roku rozwijany i ulepszany. W tym roku repetytoria obejmowały symulację egzaminu oraz 176 jednostek godzinowych (tj. 132 godziny zegarowe) zajęć, w tym:

  • 17 wykładów i 17 warsztatów z wszystkich pięciu przedmiotów egzaminacyjnych,
  • 4 stacjonarne sesje Q&A,
  • 4 zajęcia dedykowane omówieniu symulacji egzaminu,
  • 6 zajęć „Ostatnia powtórka”,
  • zajęcia organizacyjne „Przygotowanie do egzamin adwokackiego – oczami zdającego i egzaminatora”.

Przeprowadzona online została także symulacja egzaminu zawodowego z wszystkich 5 przedmiotów – w ramach której oddano 1128 prac.

Serdecznie dziękujemy adwokatom i sędziom, którzy prowadzili tegoroczne zajęcia wkładając w nie ogrom pracy i energii oraz dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem (w kolejności prowadzonych zajęć) – adw. Mariuszowi Godlewskiemu, adw. Grzegorzowi Kukowce, adw. Marii Kozłowskiej, adw. Damianowi Grzesiakowi, SSA Zbigniewowi Kapińskiemu, adw. Marcinowi Szymańczykowi, SSA Ryszardowi Sarnowiczowi, SSA Agacie Zając, adw. Aleksandrowi Grotowi, SSO Maciejowi Kruszyńskiemu, , SWSA Pawłowi Grońskiemu, SNSA Małgorzacie Miron, adw. Maricie Dybowskiej-Dubois oraz adw. Wojciechowi Wąsowiczowi. 

Podziękowania kierujemy także do adwokatów i sędziów, którzy sprawdzali prace w ramach symulacji egzaminu – adw. Damiana Grzesiak, sędziego Zbigniewa Kapińskiego, adw. Mirosława Walca, adw. Katarzyny Tryniszewskiej, adw. Małgorzaty Olesińskiej-Tyczyńskiej, adw. Magdaleny Olchowicz-Jedlak, adw. Andrzeja Bieńkowskiego, adw. Małgorzaty Eysymontt, adw. Piotra Kulińskiego, adw. Elizy Mincer, adw. Krzysztofa Felucha, adw. Karoliny Kocemby, adw. Mariusza Godlewskiego, adw. Julii Decowskiej-Olejnik oraz do adw. Marii Kozłowskiej, koordynatorki repetytoriów i apl. adw. Justyny Łusiak, starosty roku. 

Jednocześnie zachęcamy aplikantów adwokackich do oceny tegorocznych zajęć repetytoryjnych w ankiecie ewaluacyjnej (link aplikanci otrzymali e-mailem), która pozwoli nam wprowadzać kolejne ulepszenia w formule repetytoriów. Nowe elementy tegorocznych zajęć powtórkowych były bowiem wynikiem wzięcia pod uwagę ocen i uwag zgłoszonych w ankiecie ewaluacyjnej przez kolegów i koleżanki ze starszego rocznika.

W imieniu Działu Szkolenia Aplikantów Adwokackich oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie życzymy powodzenia wszystkim aplikantom i aplikantkom podchodzącym w tym roku do egzaminu adwokackiego!

 Adw. Ewa Bojanowska, Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich