Zgromadzenie Izby 21 maja 2022. Rejestracja udziału osobistego tylko do 9 maja!

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zwołała Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie na sobotę, 21 maja 2022 r. Zgromadzenie będzie miało charakter hybrydowy, przy czym domyślną formą udziału będzie udział online (za pośrednictwem stosowanej już w poprzednich latach aplikacji WZA24), zaś wyłącznie chętni spośród Państwa, po uprzedniej rejestracji, będą mogli wziąć udział w Zgromadzeniu także osobiście. Ostateczna informacja o miejscu odbywania się zgromadzenia w trybie stacjonarnym zostanie podana w późniejszym terminie.

Rejestracja do udziału osobistego w Zgromadzeniu jest możliwa do 9 maja br. Zarejestrować można się na dwa sposoby:

Poprzez Panel Adwokata – wypełniając ankietę dostępną w zakładce „Komunikacja”, podzakładka „Ankiety”;
Mailowo – zgłaszając swój udział na adres mailowy: zgromadzenie@ora-warszawa.com.pl

Wskazujemy przy tym, że z uwagi na konieczność dostosowania miejsca odbywania Zgromadzenia do faktycznej liczby osób uczestniczących na miejscu, rejestracja jest konieczna celem osobistego udziału w Zgromadzeniu, w miejscu jego odbywania. Osoby, które się nie zarejestrują, będą uczestniczyły w Zgromadzeniu wyłącznie online (przy zachowaniu pełnej możliwości zabierania głosu w trakcie obrad, tak jak to było w latach ubiegłych).

Jednocześnie zachęcamy Państwa do udziału w formie on-line, jako najbezpieczniejszego, niezależnie od sytuacji epidemicznej.

 

 Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

 adw. Aleksander Krysztofowicz

Wicedziekan ORA w Warszawie

 adw. Tomasz Korczyński

Przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji ORA w Warszawie