Rekrutacja do Centrum Prawa Amerykańskiego na rok 2022/2023 trwa – zniżka dla aplikantów i adwokatów!

Informujemy, iż trwa rekrutacja do Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na rok 2022/2023. 

Kurs trwa dwa semestry, skierowany jest do studentów i absolwentów prawa. Uczestnicy poznają podstawowe dziedziny prawa amerykańskiego, pogłębiają umiejętności argumentowania, przygotowywania opinii prawnych oraz posługiwania się prawniczym językiem angielskim.

Wszystkie wykłady w CPA będą prowadzone przez wykładowców z dwóch partnerskich uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych – Emory School of Law oraz GSU College of Law.

Rekrutacja trwa do 30 czerwca, natomiast osoby, które zgłoszą się do Centrum do dnia 30 maja br. otrzymają zniżkę. Ponadto dla adwokatów i aplikantów w tym roku przewidujemy dodatkową zniżkę odpowiednio w wys. 15% i 30%. Zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej – z możliwością udziału online osób pracujących i mieszkających w innych częściach Polski. W załączeniu przesyłam informacje o CPA i plakat dot. rekrutacji. Więcej informacji znajduje się na stronie www.cpa.uw.edu.pl

Rekrutacja do Centrum Prawa Amerykańskiego – szczegółowe informacje

Plakat CPA