Zajęcia fakultatywne dla aplikantów adwokackich: Taktyka obrony karnej – 17 i 18 maja br. – online

Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach fakultatywnych: taktyka obrony karnej, które przeprowadzą adw. Marta Tomkiewicz i adw. Paweł Murawski. Zajęcia podzielone zostały na 4 bloki i będą miały formułę online.

BLOK 1: PRZYGOTOWANIE DO PROWADZENIA SPRAWY KARNEJ
17 maja 2022, godz. 16:00

Link: https://zoom.us/j/99356980820?pwd=eVJacHo5Tk5pTStpSWNtUWpmMXVPQT09

Blok obejmuje następujące zagadnienia:

  • Kontakt z potencjalnym klientem (konflikt interesów, prowadzenie pierwszej rozmowy, ważenie szczegółowości informacji, obowiązki dotyczące przyjęcia sprawy, umowa o prowadzenie obrony);
  • Analiza akt sprawy (ustalenie istotnych okoliczności, analiza dowodów, zbieranie dowodów, taktyka działań);
  • Przygotowanie do poszczególnych rozpraw (znajomość akt, ocena istotności, przygotowanie klienta do czynności, aspekty etyczne przygotowania świadków, przygotowanie prywatnych dowodów);
  • Przesłuchanie biegłego, jako szczególna czynność (działanie z opiniami biegłych, taktyka przesłuchiwania biegłych).

 

BLOK 2: PRZESŁUCHANIE ŚWIADKA
17 maja 2022, godz. 18:15

Link: https://zoom.us/j/99620810509?pwd=Wkc0dTJCRGJBUGdzUi9ha29yVDZaZz09

Blok obejmie wykład oraz praktyczne warsztaty (scenki) mające zaprezentować różne metody pracy ze świadkami. Poruszone zostaną problemy dotyczące przesłuchiwania świadków szczególnych (osób z uzależnieniami, świadków współpracujących z organami ścigania itd.), a także techniczne aspekty prowadzenia przesłuchania, sposób zadawania pytań etc.

 

BLOK 3 : PRZESŁUCHANIE OSKARŻONEGO
18 maja 2022, godz. 16:00 Warszawa

Link: https://zoom.us/j/96085865130?pwd=VDIxb21xRTJVQ0gvUlhrT0t0OSs5Zz09

Blok obejmie wykład oraz praktyczne warsztaty (scenki) mające zaprezentować różne metody pracy przy przesłuchiwaniu oskarżonego. Szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie klienta do przesłuchania.

 

BLOK 4: SZCZEGÓLNE CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO
18 maj 2022, godz. 18:15

Link: https://zoom.us/j/97572970575?pwd=MlFLWXR3ZUZtMjJJUW84dnJKU2Z5Zz09

Blok będzie miał formę wykładu z przytoczeniem praktycznych przykładów sytuacji wraz ze wskazaniem właściwego sposobu reakcji, w tym w szczególności w trakcie zatrzymania, przeszukania osób i miejsc, okazania oraz pobierania od podejrzanego materiału dowodowego.