Szkolenie z obsługi LEXa – trzy terminy – 15, 22 i 27 kwietnia br.

Dział Szkolenie Aplikantów i Wydawnictwo Wolters Kluwer serdecznie zaprasza aplikantów na bezpłatne szkolenia z obsługi LEXa w pełnej wersji i w wersji na egzamin zawodowy. W czasie egzaminów zawodowych, które odbędą się w dniach 10-13 maja 2022 r., zdający będą mogli skorzystać z programu LEX w wersji dedykowanej na egzamin. Wersja ta różni się nieco od znanej wersji LEXa.

 

15 kwietnia br. (piątek) 9.00 na platformie Teams – pełna wersja LEXA

Szkolenia obejmują pomoc w personalizacji Systemu, wyszukiwaniu dokumentów oraz wykorzystania najnowszych narzędzi wspomagających pracę z LEX także pod kątem egzaminu. Ponadto szkolenia będą miały na celu podniesienie umiejętności pracy w Systemie LEX w kontekście pracy zawodowej.

Zgłoszenia na szkolenia można dokonywać drogą mailową u apl. adw. Klaudii Rynkiewicz, email: ke.rynkiewicz@gmail.com .

Serdecznie zapraszamy!

 

22 kwietnia br. (piątek) 9.00 na platformie Teams – pełna wersja LEXA

Szkolenie obejmują pomoc w personalizacji Systemu, wyszukiwaniu dokumentów oraz wykorzystania najnowszych narzędzi wspomagających pracę z LEX także pod kątem egzaminu. Ponadto szkolenia będą miały na celu podniesienie umiejętności pracy w Systemie LEX w kontekście pracy zawodowej.

Zgłoszenia na szkolenia można dokonywać drogą mailową u apl. adw. Klaudii Rynkiewicz, email: ke.rynkiewicz@gmail.com .

Serdecznie zapraszamy!

27 kwietnia br. 9.00 na platformie ZOOM – wersja LEXa na egzamin

Program szkolenia:

1. Wstęp
2. LEX w wersji na egzamin zawodowy 2022 – zawartość programu
3. Obsługa programu LEX
4. Przykłady z egzaminów z poprzednich lat
5. Pytania

Szkolenia odbędą się w trzech terminach:

Link do zapisów:
https://lrpoland.wolterskluwer.com/obsluga-lexa-przed-egzaminem

Szkolenie ma charakter ogólnopolski.

Szkolenie będzie nagrywane.  Nagranie ze szkolenia można będzie uzyskać wysyłając prośbę do Pana Rafała Witkowskiego,  email: Rafal.Witkowski@wolterskluwer.com” w tytule wskazać „Nagranie ze szkolenia LEX”.

adw. Ewa Bojanowska
Kierownik Szkolenia

adw. Monika Rajska
Koorydnator Projektu