Wycieczka Adwokatów do Wilna 🗓

W imieniu Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, adw. Jerzego Zięby, zapraszamy na wycieczkę̨ do Wilna, w dniach 6–9 września 2018 r.

Zgłoszenia należy składać w Biurze ORA w Kielcach ul. św. Leonarda 1/30 do dnia 12 maja 2018 r., tel. 41 344 17 56. Decydować będzie kolejność́ zgłoszeń. Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać wpłaty zaliczki w kwocie 400 zł. Wycieczka organizowana jest przy udziale Agencji Turystyczno-Usługowej Sp. z o.o. Gold Tour w Kielcach.

Uczestnicy wycieczki będą zakwaterowani w hotelu „Ponas Tadas” niedaleko Starówki: www.pantadeusz.lt

W programie wycieczki przewidziane jest zwiedzanie wileńskiej starówki, Ostrej Bramy, Cmentarza Antokolskiego gdzie znajdują się groby polskich żołnierzy poległych w latach 1919-1920, Cmentarza Na Rossie, Pałacu Prezydenta, Uniwersytetu St. Batorego, Góry Trzykrzyskiej z panoramą miasta oraz Zarzecza czyli słynnej Republiki Artystów. Ostatniego dnia zaplanowano wycieczkę do byłego miasta królewskiego Troki ze zwiedzaniem zamku na wyspie, świątyni i domów karaimów, z możliwość degustacji karaimskich kibinów.

Cena 800 zł/os obejmuje przejazd autokarem klasy LUX z pilotem, 3 noclegi w pokoju 2-osobowym, śniadania, obiadokolacje, jeden obiad, miejscowego przewodnika oraz ubezpieczenie.