Szkolenie: Bezpieczeństwo cybernetyczne – ochrona tajemnicy adwokackiej i obrończej – 24 kwietnia br.

Komisja Informatyzacji ORA w Warszawie serdecznie zaprasza na kolejne z cyklu szkoleń dotyczących bezpieczeństwa danych w kancelariach. Tym razem tematem szkolenia będzie zagadnienie cyberprzestępczości. Szkolenie odbędzie się 24 kwietnia br. w sali im. H. Krajewskiego w siedzibie ORA w Warszawie w godzinach 10.00-13.00. Szkolenie poprowadzi prof. dr. hab Piotr Girdwoyń i Maciej Broniarz z Centrum Nauk Sądowych UW, specjalizującej się m. in. w zagadnieniach cyberprzestępstw. Wstęp wolny!

Głównym celem szkolenia jest budowanie wśród pracowników Kancelarii świadomości płynących z zagrożeń cybernetycznych, mogących w pośredni lub bezpośredni sposób naruszyć ochronę tajemnicy adwokackiej lub obrończej. Na konkretnych przykładach szkolenie obrazuje, z jakich narzędzi i technik korzystają cyberprzestępcy w celu naruszenia struktury bezpieczeństwa kancelarii.

Efektem szkolenia jest uszczelnienie sytemu bezpieczeństwa poprzez podniesienie umiejętności zespołu oraz raport, adresujący najważniejsze kwestie bezpieczeństwa cybernetycznego. Elementem dodatkowym jest również zbudowanie świadomości w zakresie cyberprzestępczości, jako zjawiska będącego częścią obecnej kryminologii.

Czas trwania : 3h

Program szkolenia