Świąteczne Spotkanie Adwokatów i Aplikantów Adwokackich za nami

Komisja Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu oraz Komisja ds. Sekcji Praktyków Prawa we współpracy z Samorządem Aplikantów zorganizowała Świąteczne Spotkanie Adwokatów i Aplikantów Adwokackich, które miało miejsce się w sobotę, w dn. 7 grudnia 2019 r. w pięknej scenerii Villi Foksal nieopodal Nowego Światu. Była to wyjątkowa sobota, gdyż na całym Trakcie Królewskim, pojawiły się świąteczne iluminacje.

Spotkanie nawiązywało do wydarzeń organizowanych w poprzednich latach przez Komisję Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu oraz młodych adwokatów wraz z samorządem lekarskim, w Klubie Lekarza, siedzibie ORA oraz w klubie SPATIF. W tym roku udział wzięło ponad 160 adwokatów, aplikantów wraz z osobami towarzyszącymi.

Wszystkich licznie przybyłych gości powitał Wicedziekan adw. Andrzej Orliński przekazując życzenia w imieniu Dziekana adw. Mikołaja Pietrzaka. Serdeczne życzenia przekazał również adw. Andrzej Zwara, podsumowując współpracę Ośrodka Badawczego Adwokatury z Samorządem Aplikantów Adwokackich. Z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej życzenia składał także adw. Maciej Łaszczuk.

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Kamil Szmid podsumował działalność sekcji, które w tym roku zorganizowały ponad 60 wykładów, w tym konferencję
„Adwokat dla Przedsiębiorcy” oraz szkolenia dotyczące nowelizacji postępowania cywilnego. We wszystkich wykładach wzięło udział szacunkowo ok. 2 tys. członków naszej Izby.

Serdeczne życzenia przekazały członkinie ORA Warszawa: adw. Anna Atanasow oraz
adw. Agata Rewerska.

Mec. Andrzej Zwara wraz z mec. Andrzejem Orlińskim wręczyli nagrody najbardziej zaangażowanym aplikantom w działalność integracyjną w naszej izbie:

  • adw. Marii Kozłowskiej, Przewodniczącej Samorządu Aplikantów,
    za organizację licznych wydarzeń dla aplikantów i udział w pocztach sztandarowych;
  • adw. Zbigniewowi Mindzie za pomoc przy wydarzeniach sportowych
    oraz udział w pocztach sztandarowych;
  • adw. Mateuszowi Sokolnickiemu za pomoc przy tworzeniu pięknych grafik
    i plakatów wydarzeń Izbowych oraz filmu z okazji 100-lecia Adwokatury;
  • apl. Klaudii Rynkiewicz za prowadzenie czasochłonnych zapisów na spotkanie, sprawdzanie wpłat, a także udział w wielu pocztach sztandarowych.

Wicedziekan przekazał także podziękowania dla Komitetu Organizacyjnego Spotkania:

adw. Monice Rajskiej, adw. Joannie Tkaczyk, apl. adw. Marii Kozłowskiej oraz
apl. adw. Klaudii Rynkiewicz.

Ponadto członkowie Komisji Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu wręczyli bukiet kwiatów apl. adw. Marii Kozłowskiej, podkreślając szczególne zaangażowanie w organizację wspólnie z Komisją licznych wydarzeń przez trzy lata aplikacji.

Pod koniec części oficjalnej adw. Monika Rajska wraz z apl. adw. Magdalena Szkudlarek-Nowak krótko podsumowały działalność integracyjną Komisji oraz Samorządu Aplikantów. W organizowanych wydarzeniach udział w tym roku wzięło ok. tysiąca adwokatów oraz większość aplikantów.

Po raz pierwszy spotkanie odbyło się dzięki wsparciu Fundacji Adwokatury Warszawskiej. Zaproszeni goście dokonywali wpłat na cele statutowe Fundacji, a jedynie w części spotkanie było dofinansowane przez Izbę.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania, zabawa i rozmowy w świątecznej atmosferze trwały do późnych godzin nocnych. Organizatorzy dziękują także za pomoc w zorganizowaniu spotkania Panu Robertowi Gralińskiego z Villa Foksal, a oprawę muzyczną zapewnił DJ Press Tone.

Relacja fotograficzna ze spotkania: