Bal Aplikantów – ważny komunikat dotyczący miejsc

W ciągu trzech dni odnotowaliśmy ponad 600 zapisów, w tym 440 miejsc dla aplikantów. Zostało już tylko 60 miejsc z dofinansowaniem. Niezwykle nas cieszy takie zainteresowanie Balem w tym roku. W związku z wyjątkowym zainteresowaniem Okręgowa Rada Adwokacka rozważy możliwość dofinansowania dodatkowych 100 biletów. O decyzji poinformujemy po ślubowaniu aplikantów pierwszego roku, które zaplanowane jest w dn. 7 stycznia 2020 r.

W związku z powyższym Komitet Organizacyjny uprzejmie prosi o dokonywanie wpłat za bilety w terminie.  Niedokonanie wpłaty oznaczać będzie skreślenie z listy uczestników, w miejsce których wchodzić będą następni zainteresowani.

Dostępne są jeszcze bilety pełonpłatne w cenie 330 zł.  Zachęcamy do udziału w Balu także adwokatów, a w szczególności koleżanki i kolegów którzy w ostatnich latach zdali egzamin adwokacki.

Szczegółowe informacje o Balu oraz aktualności są dostępne w wydarzeniu na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/2366879593574358