Spotkanie Świąteczne 2019 Koła Emerytów i Rencistów

16 grudnia br. odbyło się spotkanie świąteczne Koła Emerytów i Rencistów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział członkowie Koła na czele z przewodniczącą adw. Jadwigą Solecką-Lalek, honorową przewodniczącą Genowefą Kazalską-Künkel oraz wiceprzewodniczącym adw. Jackiem Kulisiewiczem.

Spotkanie uświetnili swą obecnością dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak, wicedziekan adw. Andrzej Orliński oraz diakon Wojciech Turek.