Spotkanie Świąteczne 2019 Koła Seniorów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

14 grudnia br. w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie odbyło się spotkanie świąteczne Koła Seniorów połączone z jubileuszem 50-lecia wpisu na listę adwokatów: Aliny Wasilewskiej-Kucińskiej, Jana Krzaczka, Andrzeja Misiewicza oraz Barbary Tucholskiej. Uroczystość poprowadził przewodniczący zarządu Koła Seniorów adw. Andrzej Lagut. Radę Adwokacką reprezentował wicedziekan adw. Andrzej Orliński. Jubilaci otrzymali pamiątkowe książki, oraz pisemne gratulacje od dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzaka.

W spotkaniu wzięło udział wielu członków Koła Adwokatów Seniorów.