Za nami spotkanie promocyjne książki „Adwokat z Nowego Światu” oraz 90-te urodziny adw. Hanny Nowodworskiej-Grohman

4 grudnia br. w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, odbyło się spotkanie promocyjne książki „Adwokat z Nowego Światu”, z udziałem adw. Hanny Nowodworskiej-Grohman i adw. Ewy Stawickiej. Przy tej okazji świętowaliśmy również zbliżające się 90-te urodziny adw. Nowodworskiej-Grohman. Organizatorami spotkania byli Naczelna Rada Adwokacka oraz Ośrodek Badawczy Adwokatury.

Gości powitali adw. Andrzej Orliński, wicedziekan izby warszawskiej oraz adw. Andrzej Zwara, prezes OBA. Mecenas Orliński przeczytał list od adw. Mikołaja Pietrzaka, dziekana ORA w Warszawie, który składał jej gratulacje z powodu wydania książki oraz życzenia z okazji zbliżających się 90-tych urodzin. Podziękował za lata pracy i zaangażowanie w życie samorządu adwokackiego. Pani Mecenas jest wciąż stałą bywalczynią Izby, co tydzień spotyka się z przyjaciółmi na partię brydża.

W spotkaniu udział wzięli adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rad Adwokackiej, adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium adw. Bartosz Grohman, członek NRA.

Gośćmi spotkania byli też m.in. Stanisław Rymar, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i adw. Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, posłanka na Sejm.

Adw. Andrzej Zwara mówił o serii wydawniczej Ośrodka Badawczego Adwokatury „Biblioteka Palestry”, w ramach której wydano książkę „Adwokat z Nowego Światu” – wywiad-rzekę z adw. Nowodworską-Grohman o jej ojcu, Leonie Nowodworskim. Ośrodek, zainspirowany ubiegłorocznym stuleciem Adwokatury, wydaje książki związane z historią i niezwykłymi postaciami środowiska adwokackiego. Adw. Zwara podkreślił, że w obecnych czasach budowanie tożsamości opartej na pamięci jest niezwykle ważne. To zapewnia przetrwanie silnej Adwokatury, a tylko silna Adwokatura zapewni przetrwanie społeczeństwa obywatelskiego.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania książki – samej pani mecenas Ewie Nowodworskiej-Grohman, która podzieliła się z czytelnikami swoją historią i wspomnieniami, pani mecenas Ewie Stawickiej za wysłuchanie i opracowanie wywiadu-rzeki, adw. Zwarze za działania wydawnicze OBA, które stały się już wizytówką Adwokatury.

Mówiąc o historii rodziny adw. Nowodworskiej-Grohman, adw. Trela przypomniał, że jest ona szczególna, ponieważ Pani Mecenas jest już czwartym pokoleniem prawników – pradziadek, Józef Nowodworski, był sędzią w Płocku, dziadek, Franciszek Nowodworski, był adwokatem, sędzią, a potem, w latach 1922-24, Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego i prezesem Trybunału Stanu, zaś ojciec, Leon – adwokatem i ostatnim przed wybuchem II wojny światowej dziekanem izby warszawskiej.

Prezes NRA przypomniał też o jeszcze jednym aspekcie życia zawodowego bohaterki wieczoru. W 1981 roku uczestniczyła ona w dwóch ważnych, historycznych wydarzeniach – w styczniu była delegatką izby warszawskiej na pierwszym Nadzwyczajnym Zjeździe Adwokatury w Poznaniu, zaś 14 grudnia wzięła udział w posiedzeniu Rady warszawskiej, która w uchwale potępiła wybuch stanu wojennego. Adw. Trela podkreślał, że w tamtym czasie wymagało to odwagi.

Podczas spotkania autorskiego głos zabierał też m.in. adw. Ziemisław Gintowt, który mówił o swoich wrażeniach z lektury książki i o tym, że środowisko adwokatury stanowi jedną rodzinę. Przypomniał, że można spotkać Panią Mecenas popołudniami w siedzibie ORA przy grze przy zielonym stoliku. „Dziekani przemijają a Pani Mecenas trwa, niech tak już zostanie”.

Podczas wieczoru autorskiego adw. Ewa Stawicka opowiadała o procesie powstawania książki, o spotkaniach z adw. Nowodworską-Grohman, a także o przyjemności, jaką było zapoznanie się z poetycką twórczością Leona Nowodworskiego. Pisał on 13-zgłoskowe wiersze. Pani mec. Stawicka zapowiedziała także powstanie książki o adw. Andrzeju Rościszewskim.

Uczestnicy spotkania mieli wyjątkową okazję do posłuchania wspomnień adw. Nowodworskiej-Grohman, a następnie świętować jubileusz jej 90-tych urodzin przy torcie, który był niespodzianką dla Jubilatki. Apl. adw. Mateusz Sokolnicki z izby warszawskiej zaprojektował grafiki i plakat na tę szczególną okazję, oprawione egzemplarze zostały wręczone adw. Nowodworskiej-Grohman i adw. Stawickiej na pamiątkę.

Współwydawcami książki są wydawnictwo Arche, Ośrodek Badawczy Adwokatury oraz Naczelna Rada Adwokacka.

Seria wydawnicza „Biblioteki Palestry” została zainicjowana przez Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. W. Bayera w 2017 r.

Książkę można kupić w księgarniach internetowych.

Wpis powstał na podstawie informacji prasowej ze strony adwokatura.pl