Spotkanie Wigilijne Sekcji Praktyków Prawa

9 grudnia br. odbyło się w sali klubowej w siedzibie ORA w Warszawie Spotkanie Wigilijne Sekcji Praktyków Prawa ORA w Warszawie.

Spotkanie otworzył Dziekan adw. Mikolaj Pietrzak wraz z Prezesem NRA adw. Jackiem Trelą, Wicedziekanem adw. Andrzejem Orlińskim oraz Koordynatorem ds. sekcji tematycznych, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. dr Kamil Szmid oraz Prezesem Sądu Dyscyplinarnego adw. Witoldem Kabańskim. W spotkaniu uczestniczyli warszawscy członkowie NRA – adw. Przemysław Rosati oraz adw. Maciej Łaszczuk oraz członkowie ORA adw. Anna Atanasow oraz adw. Agata Rewerska.

Dziekan w swoim przemówieniu podkreślił, że sekcje są „towarem eksportowym” Izby Warszawskiej oraz podziękował wszystkim zaangażowanym za prace. Podobnie Prezes NRA wskazywał na znaczenie specjalizacji, wskazując, że sekcje mogą taką właśnie rolę pełnić. Koordynator ds. sekcji podsumował działalność wyliczając ok. 70 wydarzeń sekcji w mijającym roku, podkreślił ciężką pracę całego zespołu i podziękował wszystkim przewodniczącym oraz pozostałym członkom i członkiniom prezydiów sekcji. Podkreślił znaczenie wspólnych projektów jak „Adwokat dla przedsiębiorcy” czy „Adwokat w prawie medycznym” z udziałem kilku lub wielu sekcji multidyscyplinarnie. Wskazał, że wydarzenie „Adwokat dla przedsiębiorcy” było największym wydarzeniem Izby w roku minionym (blisko 400 uczestników, ponad 600 zgłoszeń), poza samymi szkoleniami z kpc, które zbierały od 200-500 uczestników na jednym szkoleniu. Podkreślił znaczenie finansowania wydarzeń sekcyjnych i podziękował decydentom za przychylność w tym zakresie.