IX Dni Kultury Adwokatury Polskiej w Krakowie

Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej i Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie mają zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów na IX Dni Kultury Adwokatury Polskiej w Krakowie w dniach 24-27 października 2019r.

Ramowy program uroczystości przedstawia się następująco:

24 października 2019r. (czwartek) – godz. 19.00 inauguracja i uroczysty koncert poświęcony pamięci Naszego Papieża Świętego Jana Pawła II, który odbędzie się w Klubie Adwokata w Krakowie. Podjęte zostały starania zmierzające do ekspozycji nieznanych pamiątek z życia Jana Pawła II.

25 października 2019r. (piątek) – w godzinach przedpołudniowych zwiedzanie Starego Kazimierza, który przez wiele wieków był miejscem współistnienia i przenikania się kultury żydowskiej i chrześcijańskiej.
Odwiedzimy również Muzeum Tadeusza Kantora, który został kiedyś nazwany “najbardziej światowym z polskich artystów i najbardziej polskim z artystów światowych”.

Godz. 18.00 – spotkanie oraz wykład pt.: „Estetyka prawa, teoria czy rzeczywistość prawników” z dr hab. Kamilem Zeidlerem, prof. UG, autorem książki „Estetyka Prawa”oraz współautorem publikacji „Perelman”. Po wykładzie panel dyskusyjny prowadzony przez Prezesa Ośrodka Badawczego Adwokatury adw. Andrzeja Zwarę.

Godz. 20.00 – koncert artystów z Włoch i Szwajcarii, który wspólnie organizujemy z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie.

26 października 2019r. (sobota) – w godzinach porannych odwiedzimy Nową Hutę ze zwiedzeniem Muzeum. Nowa Huta jest miejscem szczególnym, w którym można połączyć na niewielkiej przestrzeni kilka różniących się i wzajemnie uzupełniających szlaków kulturowych. Nowa Huta (miasto i kombinat metalurgiczny) była sztandarową budową wczesnych lat PRL-u. Dzięki powstaniu strefy objętej zakazem budowlanym wokół kombinatu, na terenie Nowej Huty zachowało się wiele przykładów zabudowy wiejskiej, liczne dwory i pałace oraz obiekty sakralne.

Po trudach zwiedzania dla amatorów „tamtych smaków” wiktuały w restauracji„Stylowa”.
Następnie wizyta w Dworku Jana Matejki w Krzesławicach, zaprojektowanego przez samego malarza. Urządzono tu wystawę pamiątek po mistrzu, zrekonstruowano salon artysty, w pokojach wyeksponowano kopie jego obrazów i ustawiono sztalugi. Jeden z pokoi poświęcony jest osobie Hugona Kołłątaja.

Godz. 20.00 – Piwnica pod Baranami z autorskim programem.

27 października 2019r. (niedziela) – o godz. 12.00 uroczysta msza w intencji Adwokatury Polskiej w Kościele O.O. Dominikanów, którą odprawi Profesor Jan Andrzej Kłoczkowski OP.

Dni Kultury Adwokatury są świętem nas wszystkich – całej Polskiej Adwokatury i niezastąpioną okazją do wymiany myśli, uczuć i poglądów w tym jakże trudnym czasie, który przeżywamy.

Z wyrazami najwyższego szacunku

Adw. Paweł Gieras, Dziekan ORA w Krakowie

Adw, Stanisław Kłys, Członek NRA w Warszawie

Adw. Stanisław Estreich, Przewodniczący KIŚKSiT i Dziekan ORA w Lublinie