30.09.2019 / Wiadomości

Komunikat w sprawie zatrzymania dzisiaj przez CBA warszawskiego adwokata

Poniżej publikujemy komunikat w sprawie zatrzymania przez CBA dzisiaj, tj. 30 września br. warszawskiego adwokata.

Komunikat w sprawie zatrzymania dzisiaj warszawskiego adwokata

W związku z wiadomościami publikowanymi w mediach na temat zatrzymania warszawskiego adwokata informujemy, że do Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie do momentu publikacji niniejszego komunikatu nie wpłynęła żadna oficjalna informacja od właściwych służb.

Informujemy również, że sprawa jest monitorowana i traktowana – podobnie jak w każdym przypadku zatrzymanego adwokata – z najwyższą powagą.

W przypadku powzięcia informacji o czynnościach procesowych, w których mogłoby dojść do zagrożenia naruszenia tajemnicy adwokackiej Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie dołoży wszelkich starań, aby zapewnić udział jej przedstawiciela.

W przypadku oficjalnego powzięcia wiadomości o jakichkolwiek decyzjach procesowych zostanie ona przekazana do Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie celem podjęcia odpowiednich działań – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przypominamy o zasadzie domniemanie niewinności,  w myśl której osoba podejrzana i oskarżana w procesie jest uznawana za niewinną aż do chwili zapadnięcia prawomocnego wyroku w jej sprawie.

adw. Aleksander Krysztofowicz – Z-ca Sekretarza ORA w Warszawie