Dziewiąty Karnawałowy Bal Adwokatury – 2 marca 2019 roku

Szanowni Państwo, w imieniu Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w Dziewiątym Karnawałowym Balu Adwokatury, który odbędzie się 2 marca 2019 roku (sobota), o godzinie 20.00, w restauracji Forteca w Warszawie przy ul. Zakroczymskiej 12.  Partnerem Balu Adwokatury jest Wydawnictwo C.H. BECK.

Jest nam niezwykle miło, że karnawałowy Bal Adwokatury stał się adwokacką i warszawską tradycją, a już w roku 2020 odbędzie się jego jubileuszowa, dziesiąta edycja.

Zaproszenie na Bal kosztuje 500 zł od osoby. Cena ta obejmuje bogate menu przygotowane przez firmę Kręgliccy Restauracje i Catering oraz open bar (prosecco, wino białe i czerwone, wódka J.A. Baczewski Vodka Monopolowa ).

Zgłoszenia na Bal przyjmowane są poprzez system wpłat na rachunek bankowy Santorini S.J., ul. Egipska 7, 03-977 Warszawa, nr 77 1160 2202 0000 0003 1327 6244.

W tytule przelewu prosimy wskazać imię i nazwisko oraz imiona i nazwiska Osób towarzyszących. Jednocześnie, uprzejmie prosimy o przesyłanie informacji o dokonaniu przelewu na adres: d.stepinska-duch@ora-warszawa.com.pl wraz z oświadczeniem w sprawie Państwa danych osobowych i wizerunku, zgodnie z wzorem poniżej.

W powyższej informacji prosimy zawrzeć́ imiona i nazwiska Gości oraz Państwa preferencje w zakresie rozsadzenia przy stolikach – w miarę możliwości, podobnie, jak w latach ubiegłych, dołożymy starań, by oczekiwania te spełnić. Ogromną pomocą z Państwa strony byłoby zgłaszanie i opłacanie składów całych stolików, w tych sytuacjach gdzie jest to oczywiście możliwe.

Dysponujemy stołami na osiem, dziesięć i dwanaście Osób. Grupowe zgłoszenia bardzo pomogą nam usprawnić proces sprzedaży biletów i logistyki, więc już teraz dziękujemy Państwu za współpracę w tym zakresie.

Niezmiennie, liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decydować́ będzie kolejność wpłat na wskazane wyżej konto.

Tak, jak w roku ubiegłym, podczas Balu odbędzie się zbiórka do puszek, na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej.

Prosimy o przybycie w strojach black tie i zabranie ze sobą̨ wizytówek.

Już dziś życzymy Państwu szampańskiej zabawy!

Z wyrazami szacunku
Komitet Organizacyjny

adw. Dominika Stępińska-Duch
adw. Jakub Jacyna
adw. Radzym Wójcik

*

Przesyłając powyższą wiadomość, zawierającą zgłoszenie na Dziewiąty Bal Adwokatury („Bal„), niniejszym wyrażam zgodę w imieniu własnym oraz zobowiązuję się dostarczyć Komitetowi Organizacyjnemu Balu (najpóźniej w dniu Balu) identyczne zgody od pozostałych zgłaszanych przez siebie osób, na:

1. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

– nieodpłatne wykorzystanie i udostępnianie przez członków Komitetu Organizacyjnego Balu, Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie („ORA„) oraz Pawła Gorczycę (prowadzącego działalność pod firmą MASP Paweł Gorczyca („PG„))  mojego wizerunku utrwalonego na fotografiach i video wykonanych podczas Balu w związku z moim uczestnictwem w Balu w kanałach mediów społecznościowych YouTube oraz Facebook, prowadzonych przez ww. podmioty, i na stronie internetowej ORA.

Przyjmuję do wiadomości, że udzielenie niniejszej zgody jest dobrowolne, a zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta.

2. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

– przetwarzanie przez członków Komitetu Organizacyjnego Balu, ORA oraz PG  moich danych osobowych, obejmujących: (i) moje imię i nazwisko, oraz (ii) mój wizerunek utrwalony na fotografiach i video wykonanych podczas Balu, w celu organizacji Balu, w celu jego dokumentacji oraz w celu publikacji fotografii i video, obejmujących mój wizerunek, w kanałach mediów społecznościowych YouTube oraz Facebook, prowadzonych przez ww. podmioty, i na stronie internetowej ORA.

Administratorem moich danych będzie ORA. Przyjmuję do wiadomości, że udzielenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu, poprawiania, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwienia się przetwarzaniu moich danych osobowych, a także prawo do żądania przekazania moich danych i prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w sprawie przetwarzania moich danych osobowych.