Konferencja „Sędziowie i Adwokaci w służbie Niepodległej – 7 grudnia br.

Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak oraz członkowie ORA w Warszawie serdecznie zapraszają na konferencję „Sędziowie i Adwokaci w służbie Niepodległej.”  Inspiracją do zorganizowania konferencji była myśl, że na przestrzeni ostatnich stu lat historia Polski wymagała od każdego, ale szczególnie od sędziów i adwokatów, odważnej i jasnej postawy wobec wyzwań, które ze sobą niosła.

W stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, Historia znów wzywa nas do jasnych deklaracji. Temat konferencji łączy ze sobą sędziów i adwokatów, gdyż to właśnie te zawody prawnicze przenikały się – sędziom w czasach opresyjnych dając możliwość służby w szeregach Adwokatury, a adwokatom, w czasach budowania niezależnego sądownictwa, orzekania w imieniu Rzeczypospolitej.

Wykład wprowadzający wygłosi – prof. dr hab. Adam Strzembosz. Pierwsza część konferencji to relacja historyczna, dotycząca budowania Niepodległości i dalszych skomplikowanych losów II RP z postacią sędziego i adwokata Aleksandra Mogilnickiego, lat 1944 – 1980 i lat 1981 – 1989.

W tej części swoimi refleksjami podzielą się nami sędzia TK Stanisław Rymar – były prezes Naczelna Rada Adwokacka, prof. dr hab. Andrzej Friszke, SSN Teresa Flemming-Kulesza.

W drugiej części przewidzieliśmy dyskusję (do udziału w niej zachęcamy także publiczność), na temat tego jak wiedza o postawach sędziów i adwokatów wobec władzy, w minionych 100 latach, może nam pomóc w podejmowaniu wyborów teraz i w przyszłości.

Zgłoszenia: stowarzyszenie@stowarzyszenieholda.pl

W dyskusji wezmą udział adw. Ewa Milewska – Celińska, adw. Henryk Romańczuk, adw. Krzysztof Stępiński, adw. Michał Wawrykiewicz. Dyskusję poprowadzi sędzia Marta Kożuchowska – Warywoda.

Program Konferencji:

10.00 – 10.30 Otwarcie:
prof. Małgorzata Gersdorf I Prezes Sądu Najwyższego
i adw. Jacek Trela Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

10.30 – 10.50 wykład wprowadzający:
prof. dr hab. Adam Strzembosz

10.50 – 11.50 panel wykładowy/prowadzenie Sędzia Maciej Czajka
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Rymar: Sędziowie i adwokaci II RP (lata 1918-1939)
prof. Andrzej Friszke: Sędziowie i adwokaci czasów różnych (lata 1944 – 1980)
SSN Teresa Flemming-Kulesza: Sędziowie i adwokaci w latach 1980-1981 i w okresie stanu wojennego

12.00 – 12.30 przerwa kawowa

12.30 – 14.30 panel dyskusyjny/prowadzenie Sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda:
adw. Krzysztof Stępiński
adw. Henryk Romańczuk
adw. Ewa Milewska-Celińska
adw. Michał Wawrykiewicz

14.30 Podsumowanie: Sędzia Maciej Czajka