05.12.2018 / Wiadomości

IX Karnawałowy Bal Adwokatury – możliwość sponsoringu

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość sponsorowania wydarzeń i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Kolejną do tego okazją będzie organizowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie VIII Bal Adwokatury, który odbędzie się w dniu 2 marca 2019 r. w Warszawie.

  1. Wartość sponsoringu 10.000 (dziesięć tysięcy) zł brutto obejmuje:

– ekspozycja logo i nazwy Sponsora na stronie www Organizatora i stronie wydarzenia na fanpejdż-u Organizatora na FB

– ekspozycja rollup-u Sponsora w miejscu, w którym odbywać się Bal Adwokatury – według wyboru Organizatora

– wymienienie nazwy Sponsora w przemówieniu organizatora otwierającym i zamykającym Bal

– 2 podwójne zaproszenia do wyłącznej dyspozycji Sponsora (bez prawa dalszej odsprzedaży)

  1. Wartość sponsoringu wskazana w punkcie 1 może być udzielona jednorazowo przez dany podmiot w związku z tym wydarzeniem.
  2. Dopuszcza się maksymalną liczbę 4 (czterech) sponsorów, których Oferty zostaną wybrane przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.
  3. W przypadku Ofert nie zawierających braków decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Wszystkie podmioty zainteresowane sponsorowaniem wydarzenia proszone są o składanie ofert na adres: ora.warszawa@adwokatura.pl do dnia 1 lutego 2019 r.
  5. Zgodnie z pkt 5.3 Regulaminu finansowania przez podmioty zewnętrzne wydarzeń organizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie, jej organy lub jednostki organizacyjne Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie może pozostawić Ofertę bez rozpoznania bez podania przyczyny.
  6. Niniejsze ogłoszenie zostaje skierowane do wszystkich podmiotów, które wyrażą wolę sponsorowania wydarzenia.