Dziekan ORA gościem specjalnym na konferencji w Amsterdamie

W dniach 23-24 maja 2019 r. w Amsterdamie odbyła się konferencja „Justitia” organizowana przez Amsterdamską Izbę Adwokacką. W wydarzeniu wziął udział jako gość specjalny Amsterdamskiej Izby Adwokackiej dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw. Mikołaj Pietrzak.

W swoim wystąpieniu dziekan poruszył temat podstawowych i uniwersalnych zasad, których respektowanie jest niezbędne, by adwokaci na całym świecie mogli efektywnie wykonywać swoją pracę: niezależność adwokatów, niezależność samorządów, profesjonalizm i etyka, tajemnica adwokacka. Mówił o roli adwokatury w ochronie praw człowieka, rządzie prawa, zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu prawnego. „Polska jest przykładem kraju, w którym są problemy z respektowaniem prawa wolności oraz niezależności, ograniczona jest wolność wypowiedzi w mediach publicznych, zawęża się przestrzeń społeczeństwa obywatelskiego, na rzecz władzy wykonawczej”.  

Dziekan spotkał się z Prezydentem Izby Adwokackiej w Amsterdamie Evertem-Janem Henrichsem, z którym rozmawiał o współpracy między Izbami i podarował mu pamiątkowy plakat.

Wśród wielu wystąpień przedstawicieli Izb z całego świata padły bardzo ważne słowa. Przedstawiciel CCBE François Moyse poparł powstanie europejskiej konwencji o zawodzie prawnika. Wyraził on opinię, iż nie ma dostępu do wymiaru sprawiedliwości, ani rządów prawa bez dostępu do adwokata. Były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka prof. Egbert Myjer uważa, iż szanse na przyjęcie konwencji są niskie, ze względu na brak woli politycznej wielu krajów Rady Europy, by przejąć na siebie obowiązku dotyczące zawodu prawnika.

Laureatem nagrody Lawyers for lawyers został Selçuk Kozağaçlı, za działalność adwokacką na rzecz praw człowieka, nie mógł jednak wziąć udziału w panelu – jest osadzony w więzieniu w Turcji. Nagrodę odebrała w jego imieniu turecka adwokat Şerife Ceren Uysal, która podziękowała w imieniu laureata, a swoje przemówienie zakończyła słowami – Mamy rację. Mamy całkowitą rację. I wygramy!