Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na esej pt.: "Rola adwokatów w życiu społecznym"

Ogłoszenie o możliwości sponsoringu cyklu szkoleń Sekcji Prawa Odszkodowawczego

Prezydium Okręgowej RadAdwokackiej w Warszawie informuje o możliwości sponsorowania cyklu szkoleń Sekcji Prawa Odszkodowawczego ORA w Warszawie.

1. Wartość sponsoringu 1.000 zł (tysiąc złotych) brutto obejmuje:

– umieszczenie nazwy lub logo Sponsora w informacji o wydarzeniu i wraz z logotypem lub linkiem do witryny internetowej wskazaneprzez Sponsora

– wystawienie roll-upa Sponsora lub innych wolnostojących materiałów reklamowych w trakcie wydarzeni– według wyboru Organizatora

– wymienienie nazwy Sponsora w przemówieniu Organizatora otwierającym wydarzenie

2. Wartość sponsoringu wskazana w punkcie 1 może być udzielona jednorazowo przez dany podmiot w związku z tym wydarzeniem.

3. Dopuszcza się maksymalną liczbę (pięciu) sponsorów, których Oferty zostaną wybrane przez Prezydium Okręgowej RadAdwokackiej w Warszawie.

4. W przypadku Ofert nie zawierających błędów o kolejności rozpoznania decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Wszystkie podmioty zainteresowane sponsorowaniem cyklu wydarzeń proszone są o składanie ofert na adres: ora.warszawa@adwokatura.plnajpóźniej dwa dni przed wykładem w ramach cyklu

6. Zgodnie z pkt 5.3 Regulaminu dotyczącego finansowania przez podmioty zewnętrzne wydarzeń organizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie, jej organy lub jednostki organizacyjne Prezydium Okręgowej RadAdwokackiej w Warszawie może pozostawić Ofertę bez rozpoznania bez podania przyczyny.

Ogłoszenie zostaje skierowane do kancelarii adwokackich i adwokacko – radcowskich.

Spis wykładów