Cohn i jego przesłanie wiecznie żywe

W dniu 9 kwietnia 2019, w siedzibie ORA w sali im. H. Krajewskiego, odbyło się spotkanie promocyjne książki Przemysława Prekiela „Ludwik Cohn. Od PPS po KOR”. Sala Henryka Krajewskiego wypełniona była po brzegi, wśród znakomitych gości znaleźli się m.in. Henryk Wujec, wraz z małżonką Ludwiką Wujec, red. Adam Michnik, państwo Jacek i Anna Federowiczowie, adw. Jacek Dubois.

 

W spotkaniu udział wzięli z ramienia Okręgowej Rady Adwokackiej dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Historii i Tradycji Adwokatury Warszawskiej adw. Henryk Romańczuk, autor książki Przemysław Prekiel, wydawca – red. Andrzej Ziemski.

Postać Ludwika Cohna oraz kontekst polityczny okresu, w którym żył i działał, przybliżyli: pan prof. Andrzej Friszke i pan prof. Rafał Chwedoruk oraz pani adw. Hanna Nowodworska-Grohman.

Współorganizatorami wydarzenia były: Komisja Wizerunku i Komunikacji ORA w Warszawie oraz Komisja Integracji Kultury i Sportu Okręgowej Rady Adwokackiej  w Warszawie.

Bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie, wkrótce podamy informację o kolejnych spotkaniach promujących książki napisane w środowisku adwokackim.