25.03.2019 / Aktualności

Wspólne seminarium w Londynie ORA w Warszawie i The General Council of the Bar

19 marca br. w Londynie odbyło się wspólne seminarium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i The General Council of the Bar, samorządu barristerów w Anglii i Walii. Było to kolejne wspólne seminarium obu samorządów, po seminarium, które odbyło się w Warszawie w 2017 r.

Podczas tegorocznego seminarium podjęty został temat konsekwencji Brexitu dla szeroko pojętego prawa cywilnego i karnego w aspekcie transgranicznym. Podczas spotkania omawiano również kwestię wpływu Brexitu w zakresie wykonywania wyroków sądów Wielkiej Brytanii w Polsce oraz sądów polskich w Wielkiej Brytanii. 

W seminarium w imieniu ORA wzięli udział Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw. Mikołaj Pietrzak oraz Przewodniczący Komisji ds. współpracy z zagranicą adw. Wojciech Bagiński. W skład polskiej delegacji, występującej na konferencji wchodzili adw. Stanisław Drozd, adw. Łukasz Lasek, adw. Agnieszka Wiercińska-Krużewska, adw. Katarzyna Dąbrowska, adw. Janusz Tomczak, adw. Michał Zacharski oraz adw. Aleksandra Stępniewska. Wszystkie prezentacje panelistów spotkały się z dużym zainteresowaniem i zaangażowały uczestników do dyskusji, która była kontynuowana długo po planowanym zakończeniu seminarium. 

Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, podejmując się współpracy z prawnikami z innego kraju, powinniśmy wiedzieć, z kim współpracujemy i do kogo możemy mieć zaufanie. Budowanie relacji między instytucjami i adwokatami w obu jurysdykcjach,jest kluczem do lepszej ochrony praw i wolności w tym trudnym czasie dla całego środowiska prawniczego – mówił Dziekan ORA w Warszawie w swoim przemówieniu.

Swoje wystąpienie pt. The legal Implications of Brexit on Cross-border Mediation in Civil, Family and Consumer Matters miała także apl. adw. Barbara Bogacka, która wygrała konkurs na udział w seminarium i zaproponowała najlepsze opracowanie tematu spośród wszystkich zgłaszajacących się na to seminarium aplikantów naszej Izby.

Seminarium podzielone było na 4 panele:

1. Alternative Dispute Resolution post-Brexit – the view from England and Poland

2. Civil Liability and Commercial Fraud

3. Criminal Extradition post-Brexit

4. Mutual legal assistance in criminal matters after Brexit

W przemówieniu podsumowującym wydarzenie mec. Bagiński zaapelował o wzmożenie współpracy pomiędzy polskimi oraz brytyjskimi prawnikami w celu zachowania – w przypadku Brexitu – wypracowanego przez lata dorobku prawa międzynarodowego. Organizatorzy zapowiadają, iż tego typu seminaria będą kontynuowane w przyszłości. 

Nagranie z przemówienia zamykającego seminarium znajduje się w poniższym linku.